Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Digilärserien för mellanstadiet

Samtliga läromedel täcker det centrala innehållet i respektive ämne och uppdateras löpande efter de senaste kurs- och ämnesplanerna.

Vill du prova Digilär? Skapa ett kostnadsfritt testkonto i 30 dagar.
Skapa konto här!
174 kr
Digilär Biologi 4-6
Gitten Skiöld, Kerstin Wallander, Berth Belfrage, Lennart Enwall, Roger Olsson
Digilär Biologi 4-6 är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för biologi i årskurs 4-6, enligt Lgr22. Läromedlet består av två delar: Människan och Naturen. Prova…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442410
174 kr
174 kr
Digilär Engelska 4-6
Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf
Digilär Engelska för åk 4 är ett nytt heldigitalt basläromedel som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Skills. Materialet är motiverande och hjälper eleverna att utveckla sina…
Utkom 10 aug 2020
ISBN 9789198442465
174 kr
192 kr
Digilär Franska 6-9
Helena Wollin, Sophany Lundholm
Digilär Franska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel, som täcker hela det centrala innehållet i franskan för årskurs 6–9. Här hittar du tolv fylliga arbetsområden, ett…
Utkom 10 aug 2017
ISBN 9789198315516
192 kr
174 kr
Digilär Fysik 4-6
Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg
Digilär Fysik 4-6 är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för fysik i årskurs 4-6 enligt Lgr22. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, övningar och…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442434
174 kr
174 kr
Digilär Geografi 4-6
Katarina Olsson, Ingrid Åsgård
Digilär Geografi 4-6 är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 4-6, enligt Lgr22. Läromedlet består av tre delar: Geografi i Sverige, Geografi i Norden…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198315578
174 kr
174 kr
Digilär Historia 4-6
Göran Körner, Per Lindberg, Anna Götlind
Digilär Historia för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia i årskurs 4-6, enligt Lgr22. Här finns ett stort material med texter, bilder, kartor,…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442403
174 kr
174 kr
Digilär Kemi 4-6
Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg
Digilär Kemi 4-6 är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för kemi i årskurs 4-6, enligt Lgr22. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, övningar och…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442427
174 kr
174 kr
Digilär Matematik 4-6
Gunnar Nordberg, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Mona Røsseland, Bjørnar Alseth
Digilär Matematik 4-6 är ett komplett heldigitalt läromedel grundlägger matematisk förståelse och uppmuntrar till samtal och reflektion. Digilär Matematik för mellanstadiet är baserat på det…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442472
174 kr
174 kr
Digilär Religionskunskap 4-6
Marianne Abrahamsson, Annica Rodell, Maria Willebrand
Digilär Religionskunskap 4-6 är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 4-6, enligt Lgr22. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel och…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198315592
174 kr
174 kr
Digilär Samhällskunskap 4-6
Anna Lena Stålnacke, Per Lindberg, Maria Willebrand
Digilär Samhällskunskap 4-6 är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för samhällskunskap i årskurs 4-6, enligt Lgr22. Här finns ett stort material med texter, bilder,…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198315585
174 kr
192 kr
Digilär Spanska 6-9
Chris Alfredsson, Anneli Lutteman (fd Johansson)
Digilär Spanska 6–9 är baserat på Natur & Kulturs populära läromedel Colores och innehåller allt du är van vid från de tryckta böckerna, med digitaliseringens styrka vad gäller…
Utkom 10 aug 2015
ISBN 9789198303223
192 kr
174 kr
Digilär Svenska & Sva 4-6
Michaela Eriksson, Pär Sahlin
Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett omfattande heldigitalt och engagerande basläromedel som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Klara svenskan. Läromedlet täcker hela det…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442458
174 kr
174 kr
Digilär Teknik 4-6
Staffan Sjöberg
Digilär Teknik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för teknik i årskurs 4-6 enligt Lgr22. Här finns ett stort material med texter, bilder, övningar…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442441
174 kr
192 kr
Digilär Tyska 6-9
Melissa Westerlund, Lena Johansson
Digilär Tyska är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för tyska i årskurs 6–9, enligt Lgr22. Prova gratis – kom igång direkt!
Utkom 10 aug 2016
ISBN 9789198303285
192 kr
1160 kr
Digilär Mellanstadiepaket
Digilär Mellanstadiepaket 4-6 innehåller elva heldigitala läromedel som alla följer Lgr22: Digilär Engelska, Digilär Biologi, Digilär Fysik, Digilär Geografi, Digilär Historia, Digilär Kemi,…
Utkom 25 apr 2022
ISBN 9789127462939
1160 kr