Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Heldigitala läromedel för mellanstadiet

Samtliga läromedel täcker det centrala innehållet i respektive ämne och uppdateras löpande efter de senaste kurs- och ämnesplanerna.

Vill du prova Digilär? Skapa ett kostnadsfritt testkonto i 30 dagar.
Skapa konto här!
174 kr
Digilär Biologi 4-6 Digilär Biologi 4-6
Digilär Biologi 4-6
Gitten Skiöld, Kerstin Wallander, Berth Belfrage, Lennart Enwall, Roger Olsson
Digilär Biologi för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för biologi i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Läromedlet består av två delar: Människan och Naturen. Här finns ett stort material med texter, bilder,…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442410
174 kr
174 kr
Digilär Engelska 4-6 Digilär Engelska 4-6
Digilär Engelska 4-6
Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf
Digilär Engelska för åk 4 är ett nytt heldigitalt basläromedel som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Skills. Materialet är motiverande och hjälper eleverna att utveckla sina…
Utkom 10 aug 2020
ISBN 9789198442465
174 kr
192 kr
Digilär Franska 6-9 Digilär Franska 6-9
Digilär Franska 6-9
Helena Wollin, Sophany Lundholm
Digilär Franska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel, som täcker hela det centrala innehållet i franskan för årskurs 6–9. Här hittar du tolv fylliga arbetsområden, ett…
Utkom 10 aug 2017
ISBN 9789198315516
192 kr
174 kr
Digilär Fysik 4-6 Digilär Fysik 4-6
Digilär Fysik 4-6
Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg
Digilär Fysik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för fysik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, övningar och fördjupningstexter och mer kommer det…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442434
174 kr
174 kr
Digilär Geografi 4-6 Digilär Geografi 4-6
Digilär Geografi 4-6
Katarina Olsson, Ingrid Åsgård
Digilär Geografi för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Läromedlet består av tre delar: Geografi i Sverige, Geografi i Norden och Geografi i Europa. Här finns ett…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198315578
174 kr
174 kr
Digilär Historia 4-6 Digilär Historia 4-6
Digilär Historia 4-6
Göran Körner, Per Lindberg, Anna Götlind
Digilär Historia för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, kartor, tidslinjer, historiska källor och…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442403
174 kr
174 kr
Digilär Kemi 4-6 Digilär Kemi 4-6
Digilär Kemi 4-6
Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg
Digilär Kemi för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för kemi i årskurs 4-6, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, övningar och fördjupningstexter och mer kommer det att…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442427
174 kr
174 kr
Digilär Matematik 4-6 Digilär Matematik 4-6
Digilär Matematik 4-6
Gunnar Nordberg, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Mona Røsseland, Bjørnar Alseth
Digilär Matematik för mellanstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel grundlägger matematisk förståelse och uppmuntrar till samtal och reflektion. Digilär Matematik för mellanstadiet är baserat på det tryckta läromedlet Pixel.
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442472
174 kr
174 kr
Digilär Religionskunskap 4-6 Digilär Religionskunskap 4-6
Digilär Religionskunskap 4-6
Marianne Abrahamsson, Annica Rodell, Maria Willebrand
Digilär Religionskunskap för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 4-6, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel och fördjupningstexter och mer…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198315592
174 kr
174 kr
Digilär Samhällskunskap 4-6 Digilär Samhällskunskap 4-6
Digilär Samhällskunskap 4-6
Anna Lena Stålnacke, Per Lindberg, Maria Willebrand
Digilär Samhällskunskap för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för samhällskunskap i årskurs 4-6, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel och fördjupningstexter och mer…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198315585
174 kr
192 kr
Digilär Spanska 6-9 Digilär Spanska 6-9
Digilär Spanska 6-9
Chris Alfredsson, Anneli Lutteman (fd Johansson)
Digilär Spanska för årskurs 6-9 är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för spanska i årskurs 6-9, enligt Lgr 11. Läromedlet innehåller ett inspirerande text- och bildmaterial. I våra arbetsområden finns allt samlat som…
Utkom 10 aug 2015
ISBN 9789198303223
192 kr
174 kr
Digilär Svenska & Sva 4-6 Digilär Svenska & Sva 4-6
Digilär Svenska & Sva 4-6
Michaela Eriksson, Pär Sahlin
Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett omfattande heldigitalt och engagerande basläromedel som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Klara svenskan. Läromedlet täcker hela det…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442458
174 kr
174 kr
Digilär Teknik 4-6 Digilär Teknik 4-6
Digilär Teknik 4-6
Staffan Sjöberg
Digilär Teknik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för teknik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, övningar och fördjupningstexter och mer kommer det att bli.
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442441
174 kr
192 kr
Digilär Tyska  6-9 Digilär Tyska  6-9
Digilär Tyska 6-9
Melissa Westerlund, Lena Johansson
Digilär Tyska för årskurs 6-9 är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för tyska i årskurs 6-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bildberättelser, bilder och inläst tal. Frågor, självrättande…
Utkom 10 aug 2016
ISBN 9789198303285
192 kr