Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Heldigitala läromedel för mellanstadiet

Samtliga läromedel täcker det centrala innehållet i respektive ämne och uppdateras löpande efter de senaste kurs- och ämnesplanerna.

Vill du prova Digilär? Skapa ett kostnadsfritt testkonto i 30 dagar.
Skapa konto här!
132 kr
Digilär Biologi för årskurs 4-6 Digilär Biologi för årskurs 4-6
Digilär Biologi för årskurs 4-6
Gitten Skiöld, Kerstin Wallander, Berth Belfrage, Lennart Enwall, Roger Olsson
Digilär Biologi för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för biologi i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Läromedlet består av två delar: Människan och Naturen. Här finns ett stort material med texter, bilder,…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442410
132 kr
132 kr
Digilär Engelska för årskurs 4-6 Digilär Engelska för årskurs 4-6
Digilär Engelska för årskurs 4-6
Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf
Digilär Engelska för åk 4 är ett nytt heldigitalt basläromedel som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Skills. Materialet är motiverande och hjälper eleverna att utveckla sina…
Utkom 10 aug 2020
ISBN 9789198442465
132 kr
174 kr
Digilär Franska för årskurs 6-9 Digilär Franska för årskurs 6-9
Digilär Franska för årskurs 6-9
Helena Wollin, Sophany Lundholm
Digilärs läromedel i franska är ett komplett digitalt läromedel, som täcker hela det centrala innehållet i franskan för årskurs 6-9. Här finns ett stort material med texter, bildberättelser, bilder och inläst tal. Frågor, självrättande övningar,…
Utkom 10 aug 2017
ISBN 9789198315516
174 kr
132 kr
Digilär Fysik för årskurs 4-6 Digilär Fysik för årskurs 4-6
Digilär Fysik för årskurs 4-6
Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg
Digilär Fysik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för fysik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, övningar och fördjupningstexter och mer kommer det…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442434
132 kr
132 kr
Digilär Geografi för årskurs 4-6 Digilär Geografi för årskurs 4-6
Digilär Geografi för årskurs 4-6
Katarina Olsson, Ingrid Åsgård
Digilär Geografi för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Läromedlet består av tre delar: Geografi i Sverige, Geografi i Norden och Geografi i Europa. Här finns ett…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198315578
132 kr
132 kr
Digilär Historia för årskurs 4-6 Digilär Historia för årskurs 4-6
Digilär Historia för årskurs 4-6
Göran Körner, Per Lindberg, Anna Götlind
Digilär Historia för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, kartor, tidslinjer, historiska källor och…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442403
132 kr
132 kr
Digilär Kemi för årskurs 4-6 Digilär Kemi för årskurs 4-6
Digilär Kemi för årskurs 4-6
Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg
Digilär Kemi för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för kemi i årskurs 4-6, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, övningar och fördjupningstexter och mer kommer det att…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442427
132 kr
132 kr
Digilär Matematik för årskurs 4-6 Digilär Matematik för årskurs 4-6
Digilär Matematik för årskurs 4-6
Gunnar Nordberg, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Mona Røsseland, Bjørnar Alseth
Digilär Matematik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för matematik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. I augusti 2018 stod materialet för årskurs 4 klart. Återstående delar för årskurs 5 och 6 arbetas fram…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442472
132 kr
132 kr
Digilär Religionskunskap för årskurs 4-6 Digilär Religionskunskap för årskurs 4-6
Digilär Religionskunskap för årskurs 4-6
Marianne Abrahamsson, Annica Rodell, Maria Willebrand
Digilär Religionskunskap för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 4-6, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel och fördjupningstexter och mer…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198315592
132 kr
132 kr
Digilär Samhällskunskap för årskurs 4-6 Digilär Samhällskunskap för årskurs 4-6
Digilär Samhällskunskap för årskurs 4-6
Anna Lena Stålnacke, Per Lindberg, Maria Willebrand
Digilär Samhällskunskap för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för samhällskunskap i årskurs 4-6, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel och fördjupningstexter och mer…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198315585
132 kr
174 kr
Digilär Spanska för årskurs 6-9 Digilär Spanska för årskurs 6-9
Digilär Spanska för årskurs 6-9
Chris Alfredsson, Anneli Lutteman (fd Johansson)
Digilär Spanska för årskurs 6-9 är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för spanska i årskurs 6-9, enligt Lgr 11. Läromedlet innehåller ett inspirerande text- och bildmaterial. I våra arbetsområden finns allt samlat som…
Utkom 10 aug 2015
ISBN 9789198303223
174 kr
132 kr
Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6 Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6
Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6
Michaela Eriksson, Pär Sahlin
Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som bygger på genrepedagogik, explicit lässtrategiundervisning och formativ bedömning. I augusti 2018 stod materialet för årskurs 4 klart. Återstående delar för årskurs 5 arbetas fram…
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442458
132 kr
132 kr
Digilär Teknik för årskurs 4-6 Digilär Teknik för årskurs 4-6
Digilär Teknik för årskurs 4-6
Staffan Sjöberg
Digilär Teknik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för teknik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, övningar och fördjupningstexter och mer kommer det att bli.
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442441
132 kr
174 kr
Digilär Tyska för årskurs 6-9 Digilär Tyska för årskurs 6-9
Digilär Tyska för årskurs 6-9
Melissa Westerlund, Lena Johansson
Digilär Tyska för årskurs 6-9 är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för tyska i årskurs 6-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bildberättelser, bilder och inläst tal. Frågor, självrättande…
Utkom 10 aug 2016
ISBN 9789198303285
174 kr