Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

"Viktigt att blicka bakåt innan vi blickar framåt”

Anna Lund är rektor och utbildningskonsult och har skrivit boken Reflektion som motor i förskolans arbete. Vi ställde tre frågor om hur det kan fungera i praktiken.

 

Reflektion är ju eftertanke eller återspegling – hur blir det en kraft framåt?

– För att kunna ta nästa steg framåt behöver vi förstå vårt nuvarande sammanhang och hur vägen dit har sett ut och varför. Därför är det viktigt att blicka bakåt innan vi blickar framåt.

Vad behöver vara på plats i organisationen för att det ska fungera på bästa sätt?

– Mitt råd är att samtala igenom vilka ställningstaganden som är viktiga just på den arbetsplats där du arbetar. Det är viktigt att lyssna in för att förstå och också förstå hur en själv påverkar sin omgivning med sitt agerande och sitt tänk. Samtala igenom vilka förväntningar du och dina kollegor har på varandra och rikta alltid blicken mot det barnen har rätt till. Glöm inte att även ge exempel för att tydliggöra för varandra hur ni menar. Gå sedan igenom hur ni ska komma dit: Vilka möten och strukturer behöver komma till? Vem ska göra vad när och så vidare?

Hur jobbar man med reflektion tillsammans med barnen?

– Reflektion med barnen är en väldigt viktig del i vårt arbete. Vi behöver lyssna in barnen för att förstå hur de upplever sin vardag. För de yngsta på förskolan handlar det om att lyssna in det ickeverbala såsom kroppsspråk, gester, rörelser, blickar, ljud, samspel med mera och att man använder fotografier och filmer som stöd i kommunikationen. Med de äldre barnen är risken att den verbala kommunikationen tar överhand, vi tenderar att fokusera på det talade språket men missar alla andra sätt barnen kommunicerar på.

Vill du läsa mer om Reflektion som motor i förskolans arbete kan du göra det här.

Vill du läsa mer om Reflektion som motor i förskolans arbete kan du göra det här.

Anna Lund

Anna Lund är legitimerad förskollärare, utbildad pedagogista & rektor med lång erfarenhet av att leda utvecklingsarbete på förskolor med goda resultat. Anna nominerades till Årets Hjälte 2020 och Årets rektor 2021. Hon driver också instagramkontot ledalarande och rektor_anna.