Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Boktipset

På temat Specialpedagogik tipsar vi här om antologin "Specialpedagogik för lärare", en bok som passar både på lärarutbildningen och för verksamma lärare. Redaktör för boken är Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Boken finns även i en digital version.

Kursboken Specialpedagogik för lärare riktar sig till alla lärarstuderande men passar även på specialpedagog- och speciallärarprogram samt för verksamma lärare. Boken speglar kärnan i läraruppdraget, det vill säga att stödja lärmiljöer som främjar välbefinnande och lärande och gör alla elever delaktiga.

Antologin bidrar till att aktualisera kunskap om alla barns och ungdomars utveckling och behov och integrerar dem i gynnsamma undervisningspraktiker.

Specialpedagogik för lärare täcker in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:

  • specialpedagogikens roll i utbildningssystemet
  • tidiga insatser i förskolan och skolan
  • specialpedagogik och organisation
  • specialpedagogik i klassrummet
  • specialpedagogiska insatser och risker i utveckling eller funktionsnedsättningar.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Bokens innehåll och författare


Kapitel 1:
 Stöd och särskilt stöd i den svenska skolan och internationellt – en jämförande analys av policy och praktik för specialpedagogiska och särskilt stöd
Mara Westling Allodi
 
Kapitel 2: Specialpedagogik i nordisk kontext
Kristina Ström
 
Kapitel 3: En ekosystemmodell för inkludering i förskolan och skolan
Eva Björck-Åkesson
 
Kapitel 4: En god utbildning för alla under tidiga skolår – kännetecken, utvärdering och utveckling
Johanna Lundqvist
 
Kapitel 5: Förskolans specialpedagogik – en gemensam professionsarena
Eva Siljehag
 
Kapitel 6: Samundervisning – en metod för inkluderande lärmiljöer
Marjatta Takala & Kim Wickman
 
Kapitel 7: Samverkan mellan skola och föräldrar till elever i behov av särskilt stöd
Mina Sedem
 
Kapitel 8: Välfungerande övergångar i utbildningen – en nyckelfaktor för elevers välbefinnande och lärande
Mara Westling Allodi & Johanna Lundqvist
 
Kapitel 9: Skolinsatser för att främja social kompetens och motverka beteendeproblem
Terje Ogdem
 
Kapitel 10: Tydliggörande klassrumskommunikation i ett specialpedagogiskt perspektiv
Mona Holmqvist
 
Kapitel 11: Digitala resurser i skolan för delaktighet och lärande
Helena Hemmingsson
 
Kapitel 12: Tidig läs- och skrivinlärning
Eva Berglund
 
Kapitel 13: Prevention och intervention för att motverka ordavkodningssvårigheter
Ulrika Wolff
 
Kapitel 14: Berättarförmåga – en grundläggande förmåga för lärande och delaktighet
Heidi Selenius & Hanna Ginner Hau
 
Kapitel 15: Specialpedagogik riktad till extremt för tidigt födda barn 
Erika Baraldi
 
Kapitel 16: Inkludering och anpassningar för elever med synnedsättning och blindhet
Kim de Verdier
 
Kapitel 17: Träning av planeringsförmågor hos undgomar med inellektuell funktionsnedsättning
Lisa Palmqvist, Henrik Danielsson, Arne Jönsson & Jerker Rönnberg

 

Bokens innehåll och författare


Kapitel 1:
 Stöd och särskilt stöd i den svenska skolan och internationellt – en jämförande analys av policy och praktik för specialpedagogiska och särskilt stöd
Mara Westling Allodi
 
Kapitel 2: Specialpedagogik i nordisk kontext
Kristina Ström
 
Kapitel 3: En ekosystemmodell för inkludering i förskolan och skolan
Eva Björck-Åkesson
 
Kapitel 4: En god utbildning för alla under tidiga skolår – kännetecken, utvärdering och utveckling
Johanna Lundqvist
 
Kapitel 5: Förskolans specialpedagogik – en gemensam professionsarena
Eva Siljehag
 
Kapitel 6: Samundervisning – en metod för inkluderande lärmiljöer
Marjatta Takala & Kim Wickman
 
Kapitel 7: Samverkan mellan skola och föräldrar till elever i behov av särskilt stöd
Mina Sedem
 
Kapitel 8: Välfungerande övergångar i utbildningen – en nyckelfaktor för elevers välbefinnande och lärande
Mara Westling Allodi & Johanna Lundqvist
 
Kapitel 9: Skolinsatser för att främja social kompetens och motverka beteendeproblem
Terje Ogdem
 
Kapitel 10: Tydliggörande klassrumskommunikation i ett specialpedagogiskt perspektiv
Mona Holmqvist
 
Kapitel 11: Digitala resurser i skolan för delaktighet och lärande
Helena Hemmingsson
 
Kapitel 12: Tidig läs- och skrivinlärning
Eva Berglund
 
Kapitel 13: Prevention och intervention för att motverka ordavkodningssvårigheter
Ulrika Wolff
 
Kapitel 14: Berättarförmåga – en grundläggande förmåga för lärande och delaktighet
Heidi Selenius & Hanna Ginner Hau
 
Kapitel 15: Specialpedagogik riktad till extremt för tidigt födda barn 
Erika Baraldi
 
Kapitel 16: Inkludering och anpassningar för elever med synnedsättning och blindhet
Kim de Verdier
 
Kapitel 17: Träning av planeringsförmågor hos undgomar med inellektuell funktionsnedsättning
Lisa Palmqvist, Henrik Danielsson, Arne Jönsson & Jerker Rönnberg

 

Specialpedagogik för lärare Specialpedagogik för lärare
Specialpedagogik för lärare

Specialpedagogik för lärare

ISBN 9789127827318
Utkom 2 februari 2021

Kursboken Specialpedagogik för lärare riktar sig till alla lärarstuderande men passar även på specialpedagog- och speciallärarprogram. Boken  speglar kärnan i läraruppdraget, att stödja…

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.