Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Boktipset

Här tipsar vi om den nyutkomna boken "Läs- och skrivundervisning som gör skillnad" av Anna Månsson Nylund och Lisa Molin. Boken visar hur du som lärare i grundskolan konkret kan arbeta utifrån Teachers College Reading and Writing Project.

Har du hört talas om Teachers College Reading and Writing Project och vill veta mer? Vill du inpireras till att förändra något i din läs- och skrivundervisning? Har du flerspråkiga elever i din klass och vill hitta ett sätt att undervisa som utmanar och stöttar alla elever? 

 

I boken Läs- och skrivundervisning som gör skillnad – att arbeta utifrån Teachers College Reading and Writing Project går försteläraren Anna Månsson Nylund igenom den workshopstruktur som praktiseras inom TCRWP. Hon ger konkreta och inspirerande exempel från sin egen undervisning på lågstadiet. Inom strukturen får eleverna utveckla sin läsning och sitt skrivande, både enskilt och gemensamt. Läraren är en läsande och skrivande förebild inom TCRWP och den här boken innehåller flera exempel på hur du som lärare kan modellera det eleverna ska träna på. 

Lisa Molin, forskare vid Göteborgs universitet, inleder boken med ett avsnitt där hon kopplar TCRWP till aktuell forskning om läs- och skrivundervisning. 

TCRWP är ett permanent forskningsprojekt med sin bas vid Columbia University i New York. Det är ett förhållningssätt till undervisning och lärande. I grunden finns ett långsiktigt mål att man vill utbilda elever till läs- och skrivkunniga individer som tror på att göra sina röster hörda i samhället. Undervisningen i läsning och skrivning organiseras i workshopstruktur som följer samma mönster.

Läs- och skrivundervisning som gör skillnad vänder sig i första hand till lärare i grundskolans tidiga år som arbetar med läs- och skrivundervisning, men kan även läsas av lärare i grundskolans senare år då mycket av Teachers Colleges undervisning går att tillämpa både vad gäller yngre och äldre elever. Boken passar också för lärarstudenter. 

Har du hört talas om Teachers College Reading and Writing Project och vill veta mer? Vill du inpireras till att förändra något i din läs- och skrivundervisning? Har du flerspråkiga elever i din klass och vill hitta ett sätt att undervisa som utmanar och stöttar alla elever? 

 

I boken Läs- och skrivundervisning som gör skillnad – att arbeta utifrån Teachers College Reading and Writing Project går försteläraren Anna Månsson Nylund igenom den workshopstruktur som praktiseras inom TCRWP. Hon ger konkreta och inspirerande exempel från sin egen undervisning på lågstadiet. Inom strukturen får eleverna utveckla sin läsning och sitt skrivande, både enskilt och gemensamt. Läraren är en läsande och skrivande förebild inom TCRWP och den här boken innehåller flera exempel på hur du som lärare kan modellera det eleverna ska träna på. 

Lisa Molin, forskare vid Göteborgs universitet, inleder boken med ett avsnitt där hon kopplar TCRWP till aktuell forskning om läs- och skrivundervisning. 

TCRWP är ett permanent forskningsprojekt med sin bas vid Columbia University i New York. Det är ett förhållningssätt till undervisning och lärande. I grunden finns ett långsiktigt mål att man vill utbilda elever till läs- och skrivkunniga individer som tror på att göra sina röster hörda i samhället. Undervisningen i läsning och skrivning organiseras i workshopstruktur som följer samma mönster.

Läs- och skrivundervisning som gör skillnad vänder sig i första hand till lärare i grundskolans tidiga år som arbetar med läs- och skrivundervisning, men kan även läsas av lärare i grundskolans senare år då mycket av Teachers Colleges undervisning går att tillämpa både vad gäller yngre och äldre elever. Boken passar också för lärarstudenter. 

Sagt om boken: 

 

Sagt om boken: 

 

Input Läs- och skrivundervisning som gör skillnad Input Läs- och skrivundervisning som gör skillnad
Input Läs- och skrivundervisning som gör skillnad

Input Läs- och skrivundervisning som gör skillnad

ISBN 9789127460706
Utkom 26 april 2022

Anna Månsson Nylund undervisar flerspråkiga elever på lågstadiet. I den här boken beskriver hon sin läs-och skrivundervisning utifrån Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP).

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.