Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tillitsprincipen

12 vägval för kreativa och modiga organisationer

Ökade krav på dokumentation, uppföljning, rapportering och standardisering präglar yrkeslivet idag. Syftet är att säkerställa goda resultat – men baksidan är att själva kontrollerandet tar fokus från kärnuppgifterna. Inte minst riskerar detaljstyrning att urlaka den inre motivationen och omdömet genom att signalera misstro mot vår kompetens.

Läs mer...
Tillitsprincipen Tillitsprincipen
Tillitsprincipen
Kommande

Tillitsprincipen

ISBN 9789127463219
Utkommer 27 maj 2024
ISBN
9789127463219
Typ
Häftad
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.
Tillitsprincipen Tillitsprincipen
Tillitsprincipen
E-bok (Epub3)
Kommande

Tillitsprincipen

ISBN 9789127463226
Utkommer 27 maj 2024
ISBN
9789127463226
Typ
E-bok (Epub3)
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.

Ökade krav på dokumentation, uppföljning, rapportering och standardisering präglar yrkeslivet idag. Syftet är att säkerställa goda resultat – men baksidan är att själva kontrollerandet tar fokus från kärnuppgifterna. Inte minst riskerar detaljstyrning att urlaka den inre motivationen och omdömet genom att signalera misstro mot vår kompetens.

Boken Tillitsprincipen ger ett alternativ. Vid tillitsbaserad styrning utgår man från att de flesta av oss vill och kan göra ett gott arbete – om vi får rätt förutsättningar. Som ledare visar du tillit genom att ge medarbetare inflytande, handlingsutrymme och stöd. Det bidrar till ökad psykologisk trygghet i arbetslivet om vi både vågar delge varandra idéer och misstag. När vi märker att andra tar våra åsikter på allvar blir vi stärkta att ta ansvar för vårt arbete och utveckla det. På så vis leder tillit till ökad innovation, vilket gynnar organisationer som helhet. Även känslan av autonomi förstärks.

Forskaren Louise Bringselius beskriver konkreta vägval för att omsätta tillitsprincipen i praktiken. Det handlar om att lyfta fram omdömet och röra sig från styrande till stödjande, från hierarki till samarbete och från standardisering till anpassning.

Tillitsprincipen riktar sig till ledare och medarbetare, såväl inom privat som offentlig sektor.

Louise Bringselius är en av Sveriges ledande forskare inom tillit och var forskningsledare för den statligt tillsatta Tillitsdelegationen. Hon är lektor och docent i organisation och ledning vid Lunds universitet, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, författare, fristående kolumnist i Sydsvenska dagbladet samt flitigt anlitad som föreläsare och rådgivare.

Ökade krav på dokumentation, uppföljning, rapportering och standardisering präglar yrkeslivet idag. Syftet är att säkerställa goda resultat – men baksidan är att själva kontrollerandet tar fokus från kärnuppgifterna. Inte minst riskerar detaljstyrning att urlaka den inre motivationen och omdömet genom att signalera misstro mot vår kompetens.

Boken Tillitsprincipen ger ett alternativ. Vid tillitsbaserad styrning utgår man från att de flesta av oss vill och kan göra ett gott arbete – om vi får rätt förutsättningar. Som ledare visar du tillit genom att ge medarbetare inflytande, handlingsutrymme och stöd. Det bidrar till ökad psykologisk trygghet i arbetslivet om vi både vågar delge varandra idéer och misstag. När vi märker att andra tar våra åsikter på allvar blir vi stärkta att ta ansvar för vårt arbete och utveckla det. På så vis leder tillit till ökad innovation, vilket gynnar organisationer som helhet. Även känslan av autonomi förstärks.

Forskaren Louise Bringselius beskriver konkreta vägval för att omsätta tillitsprincipen i praktiken. Det handlar om att lyfta fram omdömet och röra sig från styrande till stödjande, från hierarki till samarbete och från standardisering till anpassning.

Tillitsprincipen riktar sig till ledare och medarbetare, såväl inom privat som offentlig sektor.

Louise Bringselius är en av Sveriges ledande forskare inom tillit och var forskningsledare för den statligt tillsatta Tillitsdelegationen. Hon är lektor och docent i organisation och ledning vid Lunds universitet, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, författare, fristående kolumnist i Sydsvenska dagbladet samt flitigt anlitad som föreläsare och rådgivare.

Presskontakt

Mia Breitholtz
Marknads- och kommunikationsansvarig psykologi och ledarskap