Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lärarliv i litteraturen

Lärarliv i litteraturen är en antologi om gestaltningar av lärare i samtidslitteraturen. Med läslusten som drivkraft skapar och uppmuntrar bokens texturval och romananalyser till kollegiala samtal och fördjupade reflektioner kring dagens läraryrke.

Läs mer...
Lärarliv i litteraturen Lärarliv i litteraturen
Lärarliv i litteraturen

Lärarliv i litteraturen

ISBN 9789127464803
Utkom 25 april 2023
ISBN
9789127464803
Typ
Häftad
Sidantal
216
Du har nått den maximala köpsumman.

Lärarliv i litteraturen är en antologi om gestaltningar av lärare i samtidslitteraturen. Med läslusten som drivkraft skapar och uppmuntrar bokens texturval och romananalyser till kollegiala samtal och fördjupade reflektioner kring dagens läraryrke. Texterna är framför allt skönlitterära, med stark betoning på svenska skolförhållanden.

Boken är uppdelad i fyra delar:

  • Läraren som pedagogisk och moralisk kämpe
  • Läraren som gränsöverskridare och normbrytare
  • Läraren som tidsspegel
  • Läraren som förebild eller nidbild i dagens skola

Gemensamt för lärargestaltningarna är lärarens nästintill outtröttliga försök att göra skillnad, för sig själv, andra och samhället. Här möter vi såväl nyutexaminerade, passionerade lärare som uppgivna, normbrytande och hämndlystna lärare. Det breda persongalleriet speglar dagens skola på ett träffande sätt och Lärarliv i litteraturen blir ett oumbärligt diskussionsunderlag som sätter fingret på läraryrkets innersta kärna.

Lärarliv i litteraturen passar alla lärare och pedagogiskt intresserade, främst vill den stimulera läslust och yrkesutvecklande kollegial reflektion.

Ur prologen:

”Med den här boken inbjuds du till att oupphörligen växla perspektiv mellan att vara lärare och läsare. Du förväntas vara en läsande lärare och en lärande läsare, allt beroende på vilka erfarenheter du bär med dig och vad som intresserar dig. Syftet är att läsningen ska vara både lustfylld och underhållande, men också öppna dörrar till reflektion och identifikation.”

Lärarliv i litteraturen är en antologi om gestaltningar av lärare i samtidslitteraturen. Med läslusten som drivkraft skapar och uppmuntrar bokens texturval och romananalyser till kollegiala samtal och fördjupade reflektioner kring dagens läraryrke. Texterna är framför allt skönlitterära, med stark betoning på svenska skolförhållanden.

Boken är uppdelad i fyra delar:

  • Läraren som pedagogisk och moralisk kämpe
  • Läraren som gränsöverskridare och normbrytare
  • Läraren som tidsspegel
  • Läraren som förebild eller nidbild i dagens skola

Gemensamt för lärargestaltningarna är lärarens nästintill outtröttliga försök att göra skillnad, för sig själv, andra och samhället. Här möter vi såväl nyutexaminerade, passionerade lärare som uppgivna, normbrytande och hämndlystna lärare. Det breda persongalleriet speglar dagens skola på ett träffande sätt och Lärarliv i litteraturen blir ett oumbärligt diskussionsunderlag som sätter fingret på läraryrkets innersta kärna.

Lärarliv i litteraturen passar alla lärare och pedagogiskt intresserade, främst vill den stimulera läslust och yrkesutvecklande kollegial reflektion.

Ur prologen:

”Med den här boken inbjuds du till att oupphörligen växla perspektiv mellan att vara lärare och läsare. Du förväntas vara en läsande lärare och en lärande läsare, allt beroende på vilka erfarenheter du bär med dig och vad som intresserar dig. Syftet är att läsningen ska vara både lustfylld och underhållande, men också öppna dörrar till reflektion och identifikation.”