Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Explicit ordundervisning

- för andraspråkselever

Ordförrådets storlek har ett starkt samband med läsförmåga och framgång i skolan. Ett systematiskt ordarbete är därför centralt i undervisningen av nyanlända elever. Boken ger exempel på planering och metoder för arbete att utveckla elevernas ordförråd relaterat till skolans alla ämnen.

Läs mer...
Input Explicit ordundervisning Input Explicit ordundervisning
Input Explicit ordundervisning

Input Explicit ordundervisning

ISBN 9789127462243
Utkom 23 maj 2023
ISBN
9789127462243
Typ
Häftad
Sidantal
248
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Explicit ordundervisning

I boken presenteras en konkret och utprövad arbetsmodell som är särskilt inriktad mot just ordundervisning. Den innehåller fyra steg: val av ord, introduktion, test och återkoppling. Ordinlärningen stöds av kollegiala samarbetsformer mellan lärare i olika ämnen och i boken finns förslag på hur det gemensamma ordarbetet kan läggas upp i arbetslaget. Explicit ordundervisning riktar sig främst till lärare som arbetar med nyanlända ungdomar i gymnasieåldern men även grundskollärare och lärarstudenter kan ha nytta av boken.

Författarna har lett skolutvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända elever, www.intensivsvenska.se. Projektets framgångsrika resultat av arbetet med ordförrådet ligger till grund för denna bok.

I boken presenteras en konkret och utprövad arbetsmodell som är särskilt inriktad mot just ordundervisning. Den innehåller fyra steg: val av ord, introduktion, test och återkoppling. Ordinlärningen stöds av kollegiala samarbetsformer mellan lärare i olika ämnen och i boken finns förslag på hur det gemensamma ordarbetet kan läggas upp i arbetslaget. Explicit ordundervisning riktar sig främst till lärare som arbetar med nyanlända ungdomar i gymnasieåldern men även grundskollärare och lärarstudenter kan ha nytta av boken.

Författarna har lett skolutvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända elever, www.intensivsvenska.se. Projektets framgångsrika resultat av arbetet med ordförrådet ligger till grund för denna bok.

Boken ger en utmärkt grund och vägledning för didaktiska val i ordundervisning som vilar på en vetenskaplig grund. Helhetsbetyg: 5/5. Catarina Economou, BTJ-häftet nr 15, 2023

Intervju med författarna (16 min)

I filmen berättar Tomas Riad och Maria Lim Falk om explicit ordundervisning för andraspråkselever och om den modell de har utarbetat: ordcykeln.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Andra intressanta titlar