Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta

Lågaffektivt bemötande och konflikthantering

I Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta beskriver Bo Hejlskov Elvén och Patrick Hansén, utifrån vetenskapliga rön, hur personal och volontärer kan möta personer med problemskapande beteenden på ett effektivt och professionellt sätt.

Läs mer...
Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta
Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta
Nyhet

Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta

Utkom 22 augusti 2023

ISBN
9789127465268
Typ
Häftad
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.

Socialt arbete med utsatta handlar ofta om praktiska frågor, att erbjuda en kopp kaffe, mat för dagen, en varm dusch och en säng att sova i. Men ibland står beteendeproblem i vägen, både för den som behöver hjälp och stöd och för den som ska tillhandahålla hjälpen och stödet.

I Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta beskriver Bo Hejlskov Elvén och Patrick Hansén, utifrån vetenskapliga rön, hur personal och volontärer kan möta personer med problemskapande beteenden på ett effektivt och professionellt sätt. De förespråkar lågaffektivt bemötande som metod och verktyg. Det innebär att skapa en konfliktfri miljö, där den behövande och personalen kan mötas och tillsammans finna fungerande lösningar. Det innebär även en strävan att inte neka någon hjälp på grund av de beteenden som den sökt hjälp för.

Boken innehåller 17 kapitel som inleds med korta fallstudier, där läsaren möter Lasse, Kalle och Lollo och andra som har olika typer av beteendeproblem. Den avslutas med ett studiematerial, som bjuder in till fortsatta samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och ofta anlitad som handledare, utbildare och föreläsare. Han är författare till flera böcker om lågaffektivt bemötande.

Patrick Hansén är verksamhetschef inom hemlöshet för frivilligorganisationen Räddningsmissionen. Han är även programledare för föräldrarådgivningsprogrammet Fatta Familjen.

Sagt om boken:

”Texten vänder sig till volontärer och personal inom socialtjänsten och vården, vilka kommer att ha god hjälp av boken för kunskapsutveckling och stöd i sin professionella roll. Förtjänstfullt finns även studiematerial med diskussionsfrågor samt referenser. Boken ger ett gott stöd genom tillämpning av såväl teori som empiri.”
Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 19, 2023

Socialt arbete med utsatta handlar ofta om praktiska frågor, att erbjuda en kopp kaffe, mat för dagen, en varm dusch och en säng att sova i. Men ibland står beteendeproblem i vägen, både för den som behöver hjälp och stöd och för den som ska tillhandahålla hjälpen och stödet.

I Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta beskriver Bo Hejlskov Elvén och Patrick Hansén, utifrån vetenskapliga rön, hur personal och volontärer kan möta personer med problemskapande beteenden på ett effektivt och professionellt sätt. De förespråkar lågaffektivt bemötande som metod och verktyg. Det innebär att skapa en konfliktfri miljö, där den behövande och personalen kan mötas och tillsammans finna fungerande lösningar. Det innebär även en strävan att inte neka någon hjälp på grund av de beteenden som den sökt hjälp för.

Boken innehåller 17 kapitel som inleds med korta fallstudier, där läsaren möter Lasse, Kalle och Lollo och andra som har olika typer av beteendeproblem. Den avslutas med ett studiematerial, som bjuder in till fortsatta samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och ofta anlitad som handledare, utbildare och föreläsare. Han är författare till flera böcker om lågaffektivt bemötande.

Patrick Hansén är verksamhetschef inom hemlöshet för frivilligorganisationen Räddningsmissionen. Han är även programledare för föräldrarådgivningsprogrammet Fatta Familjen.

Sagt om boken:

”Texten vänder sig till volontärer och personal inom socialtjänsten och vården, vilka kommer att ha god hjälp av boken för kunskapsutveckling och stöd i sin professionella roll. Förtjänstfullt finns även studiematerial med diskussionsfrågor samt referenser. Boken ger ett gott stöd genom tillämpning av såväl teori som empiri.”
Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 19, 2023