Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sexualitet, samtycke och relationer de första skolåren

Den här boken vill bidra till att konkretisera undervisningen i Sexualitet, samtycke och relationer under de första skolåren. Du får kunskap om vad begreppet barns sexualitet innefattar, hur du kan skydda den och samtidigt ge den utrymme att utvecklas.

Läs mer...
Lärpocket Sexualitet, samtycke och relationer de första skolåren Lärpocket Sexualitet, samtycke och relationer de första skolåren
Lärpocket Sexualitet, samtycke och relationer de första skolåren

Lärpocket Sexualitet, samtycke och relationer de första skolåren

ISBN 9789127462496
Utkom 24 augusti 2022
ISBN
9789127462496
Typ
Häftad
Sidantal
80
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Sexualitet, samtycke och relationer de första skolåren

Barn i 6-9-årsåldern är redan starkt påverkade av snäva normer och olika budskap i till exempel media och reklam. De kan ha starka åsikter om vad som är okej för tjejer och killar, de kan ha tagit till sig av olika utseendeideal och de kan ha matats med en heteronormativ bild av verkligheten. En viktig grund för arbetet kring sexualitet, samtycke och relationer är att veta hur du bemöter ett barn för att bekräfta och lyfta fram det som är rätt, i stället för att ge tillsägelse och beskriva det önskade beteendet.

Planera för en undervisning där eleverna får komma till tals och vara med och styra innehållet. Till din hjälp finns förslag på samtals- och värderingsövningar att utgå från. I boken får du också stöd för hur du kan agera i olika knepiga situationer som kan uppstå, och hur man får till en bra kommunikation med föräldrar med hjälp av väl planerade samtal.

Med en kombination av klassrumsundervisning, aktiviteter på fritids och ett medvetet bemötande från alla yrkesgrupper i skolan lägger ni en bra grund för era elever!

Barn i 6-9-årsåldern är redan starkt påverkade av snäva normer och olika budskap i till exempel media och reklam. De kan ha starka åsikter om vad som är okej för tjejer och killar, de kan ha tagit till sig av olika utseendeideal och de kan ha matats med en heteronormativ bild av verkligheten. En viktig grund för arbetet kring sexualitet, samtycke och relationer är att veta hur du bemöter ett barn för att bekräfta och lyfta fram det som är rätt, i stället för att ge tillsägelse och beskriva det önskade beteendet.

Planera för en undervisning där eleverna får komma till tals och vara med och styra innehållet. Till din hjälp finns förslag på samtals- och värderingsövningar att utgå från. I boken får du också stöd för hur du kan agera i olika knepiga situationer som kan uppstå, och hur man får till en bra kommunikation med föräldrar med hjälp av väl planerade samtal.

Med en kombination av klassrumsundervisning, aktiviteter på fritids och ett medvetet bemötande från alla yrkesgrupper i skolan lägger ni en bra grund för era elever!

En lättläst och välskriven bok om ett ganska bortglömt ämne under grundskolans tidiga år. Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 20, 2022

Lärpocket

Lärpocket är lättlästa och greppbara handböcker för både skolpersonal och föräldrar. Böckerna ger en bra introduktion till angelägna ämnen som rör skolan.
Utforska Lärpocket