Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Resiliens i skolan

- främja och träna välbefinnande

Resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar, motgångar och kriser, att återfå balansen i tillvaron och kunna fortsätta utvecklas och må bra. Förmågan är högaktuell i en tid av snabb förändring och den går att träna. I Resiliens i skolanfrämja och träna välbefinnande presenteras ett treårigt program som visar hur det kan gå till i skolan.

Läs mer...
Resiliens i skolan Resiliens i skolan
Resiliens i skolan

Resiliens i skolan

ISBN 9789127460669
Utkom 1 april 2022
ISBN
9789127460669
Typ
Häftad
Sidantal
240
Du har nått den maximala köpsumman.

Resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar, motgångar och kriser, att återfå balansen i tillvaron och kunna fortsätta utvecklas och må bra. Förmågan är högaktuell i en tid av snabb förändring och den går att träna. I Resiliens i skolanfrämja och träna välbefinnande presenteras ett treårigt program som visar hur det kan gå till i skolan.

Att kunna skapa och behålla relationer, planera, lyssna och samtidigt våga stå upp för sig själv är centralt för att klara utmanande omständigheter. I de skolor där resiliensträning har genomförts har välmåendet ökat och studieresultaten förbättrats. Här beskrivs konkreta modeller, metoder och övningar för att stödja utvecklingen av empati, känsloreglering, planeringsförmåga och goda sociala relationer. Alla elever gynnas av träningen, men främst elever med riskfaktorer, som psykosocial utsatthet och skolsvårigheter med risk för skolfrånvaro.

Arbetet med resiliens är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Ämnet kan också kopplas till kropp och hälsa, identitet och livsfrågor, etik och vad ett bra liv är. Resiliens i skolanfrämja och träna välbefinnande vänder sig till alla lärare, specialpedagoger och elevhälsoteam i grundskola och gymnasium som önskar baskunskaper om resiliens tillsammans med konkreta verktyg för att främja och träna psykiskt välbefinnande.

Sagt om boken:

”Detta är en mycket bra, välskriven och lättnavigerad handbok som vänder sig till pedagoger och elevhälsa. Övningarna kan nivåanpassas så att programmet fungerar inom hela grund- och gymnasieskolan. Bra innehålls- och referensförteckning.”
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 10, 2022

”Den här efterlängtade boken ger ett gediget stöd till skolors arbete med att främja elevers psykiska välbefinnande. Den är informativ och skriven på ett lättillgängligt sätt, både på bredden och på djupet. Jag är övertygad om att Sveriges skolor kommer att ha enorm nytta av boken genom fördjupad kunskap på området, vägledning i hur arbetet kan organiseras över tid och en mängd konkreta metoder, lektioner och övningar som visar hur arbetet kan utformas.”
Gabriella Dahlberg, verksamhetschef, barn- och elevhälsan

”En initierad och välskriven bok som utgör ett välkommet tillskott till det främjande och förebyggande arbetet i skolan. Boken ger en utmärkt introduktion till området förankrat i forskning, med vardagsnära exempel kring hur man kan stötta elevernas hälsa och välbefinnande.”
Petri Partanen, fil.dr och leg. psykolog

Resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar, motgångar och kriser, att återfå balansen i tillvaron och kunna fortsätta utvecklas och må bra. Förmågan är högaktuell i en tid av snabb förändring och den går att träna. I Resiliens i skolanfrämja och träna välbefinnande presenteras ett treårigt program som visar hur det kan gå till i skolan.

Att kunna skapa och behålla relationer, planera, lyssna och samtidigt våga stå upp för sig själv är centralt för att klara utmanande omständigheter. I de skolor där resiliensträning har genomförts har välmåendet ökat och studieresultaten förbättrats. Här beskrivs konkreta modeller, metoder och övningar för att stödja utvecklingen av empati, känsloreglering, planeringsförmåga och goda sociala relationer. Alla elever gynnas av träningen, men främst elever med riskfaktorer, som psykosocial utsatthet och skolsvårigheter med risk för skolfrånvaro.

Arbetet med resiliens är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Ämnet kan också kopplas till kropp och hälsa, identitet och livsfrågor, etik och vad ett bra liv är. Resiliens i skolanfrämja och träna välbefinnande vänder sig till alla lärare, specialpedagoger och elevhälsoteam i grundskola och gymnasium som önskar baskunskaper om resiliens tillsammans med konkreta verktyg för att främja och träna psykiskt välbefinnande.

Sagt om boken:

”Detta är en mycket bra, välskriven och lättnavigerad handbok som vänder sig till pedagoger och elevhälsa. Övningarna kan nivåanpassas så att programmet fungerar inom hela grund- och gymnasieskolan. Bra innehålls- och referensförteckning.”
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 10, 2022

”Den här efterlängtade boken ger ett gediget stöd till skolors arbete med att främja elevers psykiska välbefinnande. Den är informativ och skriven på ett lättillgängligt sätt, både på bredden och på djupet. Jag är övertygad om att Sveriges skolor kommer att ha enorm nytta av boken genom fördjupad kunskap på området, vägledning i hur arbetet kan organiseras över tid och en mängd konkreta metoder, lektioner och övningar som visar hur arbetet kan utformas.”
Gabriella Dahlberg, verksamhetschef, barn- och elevhälsan

”En initierad och välskriven bok som utgör ett välkommet tillskott till det främjande och förebyggande arbetet i skolan. Boken ger en utmärkt introduktion till området förankrat i forskning, med vardagsnära exempel kring hur man kan stötta elevernas hälsa och välbefinnande.”
Petri Partanen, fil.dr och leg. psykolog

Den här boken inspirerar och ger konkreta exempel och förståelse för hur vi kan utforska och arbeta för att alla barn och unga ska få en trygg och stimulerande skolgång. Lotta Borg Skoglund, docent och överläkare i psykiatri

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Marknads- och kommunikationsansvarig Pedagogik

Andra intressanta titlar