Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

- en bok för skolan

Fysisk aktivitet gynnar lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Fysisk aktivitet och hjärnhälsa går konkret igenom hur skolor kan ge alla elever möjlighet till fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen och vilka positiva effekter detta kan ge. 

Läs mer...
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa Fysisk aktivitet och hjärnhälsa
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Utkom 22 april 2021

ISBN
9789127827622
Typ
Häftad
Sidantal
96
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Fysisk aktivitet gynnar förutsättningarna för lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Detta har lett till orättvisa villkor för barns hälsa och lärande, en orättvisa som skolan kan bidra till att jämna ut.

Boken Fysisk aktivitet och hjärnhälsa går konkret igenom hur skolor kan främja fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen och vilka effekter detta kan ge. Här beskrivs vad vi idag faktiskt vet om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa med fokus på barn och ungdomar, men också vad vi behöver mer kunskap om. Med ett kritiskt förhållningssätt gör författarna en evidensbaserad genomgång av centrala begrepp inom området fysisk aktivitet med koppling till effekter på hjärnhälsa och lärande.

Barn och ungdomar i skolåldern bör röra sig minst 60 minuter om dagen och eftersom eleverna spenderar en så stor del av sin vakna tid i skolan behöver gynnsamma förutsättningar skapas i skolmiljön – då inte enbart inom skolämnet Idrott och hälsa.

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa vänder sig till alla lärare, lärarstudenter, skolledare och elevhälsoteam som vill bidra till ökad fysisk aktivitet, hjärnhälsa och goda vanor för livet.

Sagt om boken:

"Fysisk aktivitet och hjärnhälsa är mycket bra, faktabaserad och ger konkreta förslag för att öka fysisk och psykisk hälsa för barn och unga."
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 12, 2021

Fysisk aktivitet gynnar förutsättningarna för lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Detta har lett till orättvisa villkor för barns hälsa och lärande, en orättvisa som skolan kan bidra till att jämna ut.

Boken Fysisk aktivitet och hjärnhälsa går konkret igenom hur skolor kan främja fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen och vilka effekter detta kan ge. Här beskrivs vad vi idag faktiskt vet om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa med fokus på barn och ungdomar, men också vad vi behöver mer kunskap om. Med ett kritiskt förhållningssätt gör författarna en evidensbaserad genomgång av centrala begrepp inom området fysisk aktivitet med koppling till effekter på hjärnhälsa och lärande.

Barn och ungdomar i skolåldern bör röra sig minst 60 minuter om dagen och eftersom eleverna spenderar en så stor del av sin vakna tid i skolan behöver gynnsamma förutsättningar skapas i skolmiljön – då inte enbart inom skolämnet Idrott och hälsa.

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa vänder sig till alla lärare, lärarstudenter, skolledare och elevhälsoteam som vill bidra till ökad fysisk aktivitet, hjärnhälsa och goda vanor för livet.

Sagt om boken:

"Fysisk aktivitet och hjärnhälsa är mycket bra, faktabaserad och ger konkreta förslag för att öka fysisk och psykisk hälsa för barn och unga."
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 12, 2021