Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Erik Johan Stagnelius

Var kommer Erik Johan Stagnelius (1793–1823) lyskraft ifrån? Hur kommer det sig att generation efter generation av hängivna läsare, författare och konstnärer vittnar om sina starka intryck av hans poesi och dramatik?

Läs mer...

Var kommer Erik Johan Stagnelius (1793–1823) lyskraft ifrån? Hur kommer det sig att generation efter generation av hängivna läsare, författare och konstnärer vittnar om sina starka intryck av hans poesi och dramatik?

Med denna djuplodande och på samma gång lättillgängliga introduktion till Stagnelius liv, författarskap och idévärld ger Jan Olov Ullén nutida läsare möjlighet att komma Erik Johan Stagnelius riktigt nära. Vi får möta Stagnelius högspända kärlekslyrik till sin Amanda, men också hans hårt strängade dödslängtan i välkända dikter som Till Föruttnelsen.

Jan Olov Ullén lyfter fram de ”moderna” dragen i Stagnelius verk, såväl de djärva bilderna som hans texters metapoetiska självmedvetenhet. Vid sidan om det romantiska idéinnehållet betonar Ullén också biskopssonen Stagnelius djupa beroende av den kristna tron och mytologin. Men allt i hans lyriska, episka och dramatiska diktning tjänar ”trollsången”, den magiska, ofta teatrala makt Stagnelius ville skapa i sin poesi. För att trösta, och förvandla.

Jan Olov Ullén är journalist och kritiker verksam i bl.a radio och TV. Han har också författat ett antal uppmärksammade essäböcker om klassisk och nutida poesi, från Dante till Göran Sonnevi.

Var kommer Erik Johan Stagnelius (1793–1823) lyskraft ifrån? Hur kommer det sig att generation efter generation av hängivna läsare, författare och konstnärer vittnar om sina starka intryck av hans poesi och dramatik?

Med denna djuplodande och på samma gång lättillgängliga introduktion till Stagnelius liv, författarskap och idévärld ger Jan Olov Ullén nutida läsare möjlighet att komma Erik Johan Stagnelius riktigt nära. Vi får möta Stagnelius högspända kärlekslyrik till sin Amanda, men också hans hårt strängade dödslängtan i välkända dikter som Till Föruttnelsen.

Jan Olov Ullén lyfter fram de ”moderna” dragen i Stagnelius verk, såväl de djärva bilderna som hans texters metapoetiska självmedvetenhet. Vid sidan om det romantiska idéinnehållet betonar Ullén också biskopssonen Stagnelius djupa beroende av den kristna tron och mytologin. Men allt i hans lyriska, episka och dramatiska diktning tjänar ”trollsången”, den magiska, ofta teatrala makt Stagnelius ville skapa i sin poesi. För att trösta, och förvandla.

Jan Olov Ullén är journalist och kritiker verksam i bl.a radio och TV. Han har också författat ett antal uppmärksammade essäböcker om klassisk och nutida poesi, från Dante till Göran Sonnevi.

Andra intressanta titlar