Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hälsans mysterium

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar – motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Vad är det som gör att en del av oss klarar även svåra påfrestningar med hälsan i behåll – kanske till och med växer och vidareutvecklas av det – medan andra blir sjuka? Det är den frågan som den medicinske sociologen Aaron Antonovsky ställer i denna bok.

Läs mer...
Hälsans mysterium Hälsans mysterium
Hälsans mysterium

Hälsans mysterium

ISBN 9789127110274
Utkom 21 november 2005
ISBN
9789127110274
Typ
Häftad
Sidantal
280
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar – motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Vad är det som gör att en del av oss klarar även svåra påfrestningar med hälsan i behåll – kanske till och med växer och vidareutvecklas av det – medan andra blir sjuka? Det är den frågan som den medicinske sociologen Aaron Antonovsky ställer i denna bok.

Hans svar är att motståndskraften beror på i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. För detta myntar han begreppet KASAM – Känsla Av SAMmanhang. Han diskuterar hur denna känsla byggs upp hos barn och vuxna och på vilket sätt den inverkar på vår hälsa. Han presenterar också ett testinstrument för att mäta den och redogör för olika forskningsresultat som stöder hans tes.

”Jag rekommenderar gärna denna välskrivna och spännande bok … Detta är färskvara i originalförpackning med fortsatt god hållbarhet och hög kvalitet. En klassiker är ’ett verk med allmänt erkänt, bestående värde’. Den här boken är en sådan.”
Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin och en av Sveriges främsta stressforskare.

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar – motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Vad är det som gör att en del av oss klarar även svåra påfrestningar med hälsan i behåll – kanske till och med växer och vidareutvecklas av det – medan andra blir sjuka? Det är den frågan som den medicinske sociologen Aaron Antonovsky ställer i denna bok.

Hans svar är att motståndskraften beror på i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. För detta myntar han begreppet KASAM – Känsla Av SAMmanhang. Han diskuterar hur denna känsla byggs upp hos barn och vuxna och på vilket sätt den inverkar på vår hälsa. Han presenterar också ett testinstrument för att mäta den och redogör för olika forskningsresultat som stöder hans tes.

”Jag rekommenderar gärna denna välskrivna och spännande bok … Detta är färskvara i originalförpackning med fortsatt god hållbarhet och hög kvalitet. En klassiker är ’ett verk med allmänt erkänt, bestående värde’. Den här boken är en sådan.”
Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin och en av Sveriges främsta stressforskare.