Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sara Uhnoo

Sara Uhnoo är docent i sociologi och arbetar som lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar bland annat om normbrott, social kontroll och ungas livsvillkor och lärande med särskilt fokus på unga kvinnor.

Mellan resignation och framtidstro

Mellan resignation & framtidstro är en motberättelse mot den stereotypa bilden av ortens unga och mot de politiskt uppmålade visionerna om en mer jämlik stad genom omvandlingar av det urbana rummet och kortsiktiga insatser i skolor.

Läs mer