Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lars Udehn

Lars Udehn är professor i sociologi vid Stockholms universitet. Hans huvudsakliga intresseområden är sociologisk teori och vetenskapsteori. Bland hans viktigaste publikationer återfinns boken Methodological Individualism: Background, History, and Meaning (Routledge, 2001).   

Sociologins ursprung och grunder

Detta kapitel ur boken Social handling och sociala relationer ger en god orientering både över den klassiska sociologins grundteman och dess idéhistoriska uppkomst från Thomas Hobbes och framåt. Texten belyser de enskilda sociologerna – Marx, Tönnies, Durkheim, Simmel, Weber – och deras väsentliga begrepp, och visar hur de fortfarande är avgjort aktuella.


Kapitlet kopplar också viktiga...

Läs mer