Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson

Tackla

Tackla är en serie övningshäften i svenska och svenska som andraspråk som tränar ordkunskap, läsförståelse och språklära. Inom vart och ett av de tre områdena finns häften på olika nivåer. Nivåerna kallas pister och börjar med den enklaste gröna som följs av blå, röd och svart.

Läs mer