Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Elina Arn

Elina Arn är leg. psykolog och arbetar med nydebuterad psykos vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon arbetar också med handledning och som föreläsare.

Psykos

Vad beror psykos på? Hur frågar man om psykotiska upplevelser? Kan man skapa allians med en person som saknar sjukdomsinsikt? Hur lägger man upp en psykologisk behandling?

Läs mer