Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Caatharina Asklin-Westerdahl

Catharina Asklin-Westerdahl, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och konsult. Catharina har mångårig erfarenhet av psykoterapi, utbildning och handledning i arbete med enskilda, familjer, grupper, chefer samt grupp- och förändringsprocesser i organisationer.

Gruppens potential

Den här boken ger en teoretisk grund och praktisk vägledning i att leda och utveckla gruppbehandling där utbytet mellan deltagarna står i centrum. Författarna förklarar hur grupprocesser och gruppdynamik kan användas för att främja förändring. De går igenom vad som är verksamt i gruppbehandling och vad man behöver tänka på när man startar en grupp. 

Läs mer