Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Carolin Andersson

Interaktionskort för sfi

Interaktionskorten för sfi innehåller frågor och uppmaningar med ämnesinnehåll som studenterna möter i språkundervisningen i Kurs B, C och D på framför allt studieväg 2. Med hjälp av korten får studenterna träna på att ställa frågor och formulera egna svar genom att berätta, beskriva, motivera och argumentera.

Läs mer