Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Amélie Audouard

Interaktionskort i Moderna språk Interaktionskort franska

I kursplanen för Moderna språk står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna ställa och svara på frågor är en förutsättning för att kunna delta i ett samtal och hålla konversationen i gång. Det behövs mycket träning för att våga prata och få flyt i kommunikationen. Med interaktionskorten i franska får eleverna viktig träning i att samtala på målspråket vilket de kommer att ha nytta av länge. 

Läs mer