Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Aaron Antonovsky

Hälsans mysterium

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar – motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Vad är det som gör att en del av oss klarar även svåra påfrestningar med hälsan i behåll – kanske till och med växer och vidareutvecklas av det – medan andra blir sjuka? Det är den frågan som den medicinske sociologen Aaron Antonovsky ställer i denna bok.

Läs mer