Argumentation och debatt

Lektionstipset är hämtat från läromedlet Kontakt som riktar sig till elever i årskurs 7-9 som läser svenska eller svenska som andraspråk.

I kapitlet Hund och katt på sidorna 124-139 får dina elever läsa om hur man argumenterar och debatterar, med grund i retoriken. Kapitlet ger flera exempel på argumentation och visar de grundläggande delarna av retoriken: ethos, pathos och logos.

Utifrån tre huvudsakliga arbetsområden tränar eleverna på att:

1. Läsa och analysera texter för olika syften
2. Formulera sig i tal och skrift
3. Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.

Avslutningsvis ska eleverna i slutuppgiften skriva och hålla ett argumenterande tal för hela klassen, om något ämne de tycker är viktigt och vill diskutera med sina klasskamrater.

Kontakt

Det uppskattade svenskläromedlet Kontakt finns nu som stadiebok! I denna finns allt du behöver som undervisar i svenska eller sva på högstadiet. Här finns 26 färdigplanerade arbetsområden som du enkelt kombinerar med ditt egna material.

Mer info