Utvärderingsexemplar

Om du undervisar vid universitet eller högskola och vill ta ställning till om en bok bör antas som kurslitteratur kan du beställa ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar, som skickas till din arbetsplats. Fyll i formuläret längst ned på sidan.

Utvärderingsexemplar av många nyutgivna böcker skickas regelbundet till de kontaktpersoner som Natur & Kultur har vid ett stort antal institutioner. Om du arbetar vid en av dessa, vänd dig i första hand till kontaktpersonen för att höra om boken redan finns hos er.

Utvärderingsexemplar är avsedda att tillhöra din institution eller avdelning och göras tillgängliga för kolleger som också kan ha intresse av de kostnadsfria böckerna. 
Tack för ditt intresse!

Natur & Kultur