Vektor åk 9

Digital lärresurs Matematik
7-9

Prisbelönt matematikläromedel som fokuserar på förmågor och håller klassen samlad.


Tryckta läromedel

Vektor åk 9 Elevbok Vektor åk 9 Elevbok
Vektor åk 9 Elevbok
Utgivningsdatum 2015-08-12
244 Sidor
ISBN 9789127430075
Inbunden
Provläs
Vektor åk 9 Lärarhandledning Vektor åk 9 Lärarhandledning
Vektor åk 9 Lärarhandledning
Utgivningsdatum 2016-03-01
186 Sidor
ISBN 9789127441057
Specialbindning
Provläs

Digitala läromedel

Vektor åk 9 Elevbok Digital Vektor åk 9 Elevbok Digital
Vektor åk 9 Elevbok Digital
Utgivningsdatum 2016-08-08
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127443723
Onlineprodukt
Vektor åk 9 Lärarhandledning Webb Vektor åk 9 Lärarhandledning Webb
Vektor åk 9 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2016-04-08
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127446991
Onlineprodukt
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Vektor 9

Om Vektor

För att kunna bedöma elevens förmågor i matematik behövs ett läromedel som gör det lätt att sätta fokus på förmågorna. Det gör Vektor. Utvalda uppgifter visar förmågor extra tydligt med hjälp av färgsnurran. Dessutom kan du hålla klassen samlad inom ämnesområdet även om eleverna jobbar på olika nivåer. Det gör att ni lätt kan prata om och jobba med samma matematik samtidigt.

Med Vektors formativa arbetssätt och tydlighet vad gäller förmågorna i både elevböcker och lärarhandledningarna, blir det enkelt för dig och dina elever att arbeta enligt Lgr 11, på riktigt!

Guidad tur genom ett kapitel av Vektor

INLED MED ...

Få koll och hjälp alla ikapp
Gör Vektors fördiagnos inför varje nytt kapitel så får du en överblick över vad klassen kan. Saknar vissa elever förkunskaper för att kunna börja med det nya? Du hittar både fördiagnoser och repetitionsblad i din lärarhandledning.

Aktivera förförståelse
Nu börjar ni t.ex. med kapitlet Geometri. På elevbokens introsida ser ni det centrala innehållet och får en gemensam klassuppgift. Syftet är att aktivera förförståelse tillsammans.

Börja delavsnittet med en teorigenomgång och en film ...
I Geometrikapitlet för årskurs 7 arbetar eleverna med delavsnitten Vinklar, Trianglar, Månghörningar samt Area och omkrets. I början av varje delavsnitt finns teorigenomgångar och lösta räkneexempel. Använder eleverna en interaktiv elevbok finns här även en introduktionsfilm att titta på, själva eller tillsammans. Tillgång till filmerna fås även via köp av lärarhandledningen.

... och arbeta vidare tillsammans
Eleverna fortsätter sen med Starta-uppgifterna och väljer sen den nivå som passar respektive elev. Alla elever arbetar med samma delavsnitt, till exempel Vinklar, samtidigt.

Ännu fler uppgifter i lärarhandledningarna
Vill ni arbeta vidare med ännu fler uppgifter, kopiera från lärarhandledningen! Här finns hundratals sidor fullspäckade med uppgifter på alla nivåer, fördiagnoser, diagnoser, provuppgifter (inkl. bedömning), repetitionsblad och arbetsblad.

… AVSLUTA MED
I slutet av varje kapitel finns en Diagnos och avsnitten Repetera, Fokus på förmågorna, och Sammanfattning. Beroende på vad eleverna behöver arbeta vidare med finns extra material i lärarhandledningen.

Förberett för formativ undervisning och bedömning i matematik

Observera att alla elever jobbar med t.ex. Vinklar samtidigt, men på olika nivåer. Detta gör att du när som helst kan lyfta fram förmågor samt diskutera och jämföra lösningsstrategier i klassen med hjälp av Vektors matriser. Detta underlättar formativ undervisning och kontinuerlig bedömning.

Färgsnurran visar förmågorna i matematik

Dessutom har utvalda uppgifter i Vektor en färgsnurra, där varje färg representerar en av de fem förmågorna i matematik enligt Lgr 11. Färgen anger vilka förmågor som används när eleven löser uppgiften. Vektors färgsnurra finns både på Starta, Kör vidare och Öka.

Bedömningsmatriser matematik åk 7-9

Alla snurruppgifter i Vektor går att lösa på minst två betygsnivåer och har en matris. I matrisen ser eleverna tydligt kunskapskraven kopplat till betyg E, C och A. Vektors matriser underlättar dialogen mellan dig och dina elever om vad de kan nu och hur de kan utveckla sina förmågor i matematik. De fungerar även utmärkt i samtal med elevens föräldrar.

Lärarhandledningar

I Vektors lärarhandledningar finns förkunskapstest, diagnoser, provuppgifter med bedömningsstöd, matriser och gott om extra arbets- och repetitionsuppgifter. En kod i lärarhandledningen ger dig även tillgång till filmade genomgångar till varje delavsnitt i extramaterialet. Filmerna finns även integrerade i digitalboken.

Kostnadsfritt extramaterial till den tryckta boken

Till Vektor finns extramaterial med matematikfilmer - två filmade genomgångar till varje delavsnitt i elevboken. Extramaterialet nås via Mina sidor. Elevboken finns även som digitalbok med extramaterialet integrerat i boken.

Tips på formativ undervisning i matematik

Under Extramaterial, bakom fliken FÖRMÅGOR OCH BEDÖMNING, får du också undervisningstips som gör det lätt att sätta fokus på förmågorna. Här kan du även skriva ut exempel på Vektors matris och se filmen Fokus på förmågorna i matematik 7-9 med författartips.

Hurra! Vektor Elevbok åk 9 har vunnit bronsmedalj i BELMA i kategorin Secondary Education.

The Best European Learning Materials Awards, BELMA, är ett pris som delas ut varje år till läromedel av hög kvalitet som har tagits fram i Europa. En internationell expertjury utser vinnare i 4 kategorier.

En del av motiveringen lyder: 

  • This rich material emphasizes differentiation through a track system and several learning styles (sound, filmed lessons, reading, writing etc.).
  • The structure of the chapters is presented in a very simple and clear way, and colours tell students where they are in each chapter.
  • There is clear focus on five mathematical skills (problem solving, methods, concepts, reasoning and communication), and the skills have a clear progression from grade to grade.
  • Each chapter starts with a "maths talk" that serves as motivation.
  • There are some well-designed summaries about the most important issues at the end of each chapter.

Läs hela motiveringen på BELMAs webbplats

Gratis läxhjälp på Facebook!

Klicka här!