Summit matematik

Digital lärresurs Matematik
7-9 Förberedelseklass GY Språkintro VUX

Läromedel för grundvux, årskurs 9, språkintroduktion och förberedelseklass, för elever som behöver hjälp att klara grundskolans matematik.


Tryckta läromedel

Summit matematik Elevbok Summit matematik Elevbok
Summit matematik Elevbok
Utgivningsdatum 2014-10-03
216 Sidor
ISBN 9789127434271
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Summit matematik Elevbok Digital Summit matematik Elevbok Digital
Summit matematik Elevbok Digital
Utgivningsdatum 2015-08-12
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127443709
Onlineprodukt
Summit Matematik Lärarhandledning Webb Summit Matematik Lärarhandledning Webb
Summit Matematik Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2015-10-26
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436763
Onlineprodukt
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Summit matematik

Om Summit matematik

Summit är till för unga och vuxna elever som behöver hjälp att klara grundskolans matematik. Bokens tydliga struktur och lättlästa text hjälper eleven att behålla fokus. Summit sammanfattar grundskolans matematik på en grundläggande nivå vilket gör det lättare att klara kunskapskraven för matematik årskurs 9.

Behåll fokus med tydlig struktur

Med en tydlig struktur, lugn layout och en lättförståelig svenska hjälper Summit eleven att behålla fokus och enkelt se sina framsteg. Inga lösa blad att hålla reda på, ingen växling mellan lärobok och skrivhäfte. Eleven skriver direkt i boken och ser sina lösningar ihop med uppgiften.

Lättläst som stärker förståelse

Summit är skriven på lättläst svenska. Ord och begrepp är dessutom granskade med tanke på elever med annat modersmål.

Eleven ser sina framsteg

När eleverna öppnar Summit finns en karta över den färdväg som ligger framför dem. Här markerar och utvärderar de själva varje avklarad etapp, och du som lärare har möjlighet att ge ditt omdöme direkt i elevens bok. Base Camp och Check Point visar dem vägen genom matematiken på väg till toppen. Där går de i mål och klarar kunskapskraven för årskurs 9.

Elevnära exempel ger mening

Exempel är ofta kopplade till saker i elevens närhet och tankar om framtiden. Det kan handla om telefoner, transportmedel, lön för extrajobb eller kostnader för bilskola. Matematiken blir konkret och meningsfull.

Lärarmaterial med facit

Summits lärarhandledning ger dig som pedagog möjlighet att skapa en flexibel undervisning genom att till varje kapitel i läroboken erbjuda:

* arbetsblad
* historikuppgifter
* laborationer
* kan du grunderna?
* konkretisering av det centrala innehållet
* nationella provuppgifter
* svar och lösningar till läroboken.

Digitalbok med inläst ljud

Summit matematik finns även som digitalbok med inläst ljud för elever som behöver få texten uppläst. Summit digitalbok kan på sätt hjälpa eleven med språkinlärningen.