Reaktion Kemi 2

Gör det abstrakta verkligt och spännande

Digital lärresurs Kemi
GY VUX

Reaktion Kemi gör det abstrakta konkret genom att kombinera vetenskap och vardag på ett nytt sätt. Språket och dispositionen i läromedlet är framtaget för att hjälpa dig att föra ut intresset för kemi i klassrummet.


Tryckta läromedel

Reaktion Kemi 2 Lärobok Reaktion Kemi 2 Lärobok
Reaktion Kemi 2 Lärobok
Utgivningsdatum 2018-07-30
452 Sidor
ISBN 9789127449152
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb Kommande
Utgivningsdatum 2019-06-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127449169
Onlineprodukt
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2018-11-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127454736
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Reaktion Kemi 2

Om Reaktion Kemi

Reaktion Kemi sätter fokus på kemins betydelse i vardagen, samhället och livet vi lever. Språket och upplägget är framtaget för att driva läsningen och lärandet vidare. Texterna fångar läsarens intresse genom resonemang kring kemisk bindning och energi, som går som en röd tråd genom alla avsnitt. Reaktion Kemi ska ge fördjupad kunskap om kemi, men också utveckla elevens förmåga att tänka vetenskapligt.

Reaktion Kemi passar både unga och vuxna studerande och är granskad av ämnesexperter och erfarna pedagoger.

Reaktion Kemi 2

Boken lotsar sakta men säkert eleverna genom den mer avancerade kemin som utmärker denna kurs, främst inom områdena kinetik, kemisk jämvikt, organisk kemi, analytisk kemi samt biokemi. Eleverna får en god inblick i den teknik och de metoder som används inom analys idag.

Innehållet fångar och bevarar intresset

Varje kapitel inleds med en kort text om vad som är nytt, viktigt och intressant i det aktuella kapitlet. Eleven får en överblick över de kommande sidorna och kan sätta innehållet i ett sammanhang i verkligheten.

Repetition och övningar förenklar inlärningen

Efter varje avsnitt – totalt 28 stycken – finns Översikt med en kort sammanfattning, Nya begrepp och Uppgift. Detta hjälper eleven att kontinuerligt repetera, reflektera över och utmana sina nyvunna kunskaper, enskilt eller i grupp. I slutet av varje kapitel finns dessutom gott om övningar där eleven kan träna på att förklara och motivera sina svar.

Lärarhandledning med inspiration

I den medföljande lärarhandledningen finns inspiration till undervisningen. Med didaktiskt stöd och konkreta förslag på arbetssätt till laborationer och uppgifter kan du som lärare ge eleverna de bästa förutsättningarna för att ta till sig och förstå vad kemi är. De får möjlighet att koppla kemi till vardagen och sammanhang som de känner igen. Uppgifterna är både teoretiska och laborativa och tränar eleverna i att kontinuerligt utveckla ett vetenskapligt tankesätt. Eleverna uppmuntras att kritiskt granska och öppet redovisa, argumentera samt relatera till verkligheten och den aktuella forskningen. Bedömningsstöden till övningarna och laborationerna är tydligt kopplade till ämnesplanen och det centrala innehållet.

Kostnadsfritt extramaterial

Reaktion Kemi fortsätter på webben! Här finns till exempel över 400 övningar.

Digitalbok

Digitalboken har inläst text, webbövningar och zoomfunktion.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Reaktion Kemi ska ge eleven förståelse på djupet.

Citatet ovan kommer från författarna bakom Reaktion KemiHelena Danielsson Thorell och Emma Johansson. De är båda lektorer i kemi och verksamma som lärare och lärarutbildare och har tidigare tillsammans författat undervisningsmaterialet "Kemilärarguiden". Materialet används som undervisningsstöd av Skolverket.

Vilken känsla vill ni att Reaktion Kemi ska förmedla?
Att det är lätt att ta till sig. Man ska vilja läsa vidare. Reaktion Kemi ska bidra till en förståelse på djupet som ibland också leder till förundran.

Vad är ett bra läromedel i kemi?
Det ska ge eleverna den allmänbildning de behöver för att de ska kunna förstå sin omvärld och bli aktiva samhällsmedborgare. Det ska också utgöra en brygga till högre studier.

Vad skiljer Reaktion från andra kemiläromedel?
Vi försöker förklara kemin i ett sammanhang. Annars uppstår lätt kunskapsluckor hos eleven och kemin riskerar att handla om en massa utantillinlärning.

Hur vill ni att användarna uppfattar Reaktion Kemi?
Att läroboken är skriven med respekt för läsaren och har ett lugnt form- och färgspråk där foton och illustrationer fyller en funktion.

Digilär Kemi för gymnasiet

Kemi 1 är första delen i vårt ämnesblock i Digilär Kemi för gymnasiet. Det är ett läromedel som självklart utgår från det centrala innehållet i kursplanen enligt Gy 11. Här finns allt vad man kan förvänta sig: innehållsrika texter, ett förstklassigt bildmaterial och ett omfattande studiematerial. Under läsåret 2018/2019 kompletterar vi med Kemi 2. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!

Läs mer