NOKflex Matematik 5000 SA-EK-ES-HU

NOKflex är matematikläromedlet som motiverar alla! Innehållet är baserat på Matematik 5000-böckerna. Grön serie för SA, EK, ES, HU tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar och följer kurs b-spåret.  

Läs mer...
NOKflex Matematik 5000 Kurs 1b Grön NOKflex Matematik 5000 Kurs 1b Grön
NOKflex Matematik 5000 Kurs 1b Grön
Onlineprodukt

NOKflex Kurs 1b Grön

Utkom 9 augusti 2016

Isbn
9789127443020
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
NOKflex Matematik 5000 Kurs 2b Grön NOKflex Matematik 5000 Kurs 2b Grön
NOKflex Matematik 5000 Kurs 2b Grön
Onlineprodukt

NOKflex Kurs 2b Grön

Utkom 9 januari 2017

Isbn
9789127446304
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
NOKflex Matematik 5000 Kurs 3b Grön NOKflex Matematik 5000 Kurs 3b Grön
NOKflex Matematik 5000 Kurs 3b Grön
Onlineprodukt

NOKflex Kurs 3b Grön

Utkom 18 januari 2018

Isbn
9789127447943
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Matematik 5000

NOKflex ger dig allt som du kan förvänta dig av ett heldigitalt läromedel i matematik – till exempel ett gediget innehåll från Matematik 5000-böckerna, filmer, diagnosverktyg, statistik, lösningar och ledtrådar samt funktioner för att kommunicera med eleverna. Utöver detta har vi utvecklat ytterligare ett stöd för dig som lärare. Vi kallar det lektionsaktiviteter, och det kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 2.0. Här finns en bank av aktiviteter som vilar på vetenskaplig grund, med syftet att få eleverna att prata om matematik.

Eleverna blir resurser för varandra

I lektionsaktiviteterna Begrepp och Problemlösning leder du gemensamma diskussioner där elevernas lösningar jämförs och olika strategier och representationsformer lyfts fram. Problemlösningsuppgifterna har tydliga lärandemål och färdiga lösningsförslag vilket gör det möjligt för dig som lärare att använda tiden åt det viktiga – planera för mötet med eleverna. I NOKflex kan du välja bland ett stort antal uppgifter som är anpassade till lektionsaktiviteterna.

Se hur det går till

På nok.se/nokflex finns filmer där du kan se lärare genomföra lektionsaktiviteterna med sina elever.

Ständig utveckling

NOKflex driftas och utvecklas internt på Natur & Kultur och vi arbetar hela tiden med nytt innehåll och ökad användarupplevelse. Vi har kontinuerlig kontakt med våra användare, och det finns möjlighet för både lärare och elever att komma med feedback som bidrar till utvecklingen.

Grön serie

Grön serie för SA, EK, ES, HU och VUX tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar och följer kurs b-spåret.

Funktioner anpassade för lärare och elev

NOKflex ger dig som lärare:

* diagnosverktyg
* möjlighet att ta emot elevers lösningsförslag för godkännande
* verktyg för att variera undervisningen
* statistik som ger en visuell överblick över elevernas arbetsinsats och fokus
* tillgång till NOKflex Elev och dessfunktioner.

NOKflex ger eleven:

* direkt återkoppling och hjälp t ex via ledtrådar och filmade genomgångar
* motivationshöjande spelmoment
* övningar efter elevens nivå
* möjlighet att anpassa frågor efter intresse
* statistik som ger eleven en tydlig överblick över sitt arbete

Kom igång med NOKflex i tre steg

Ladda ner foldern som visar hur du kommer igång med NOKflex och ger förslag på ett smidigt sätt att arbeta med läromedlet.

Ladda ner