NOKflex Blå NA-TE

Digital lärresurs Matematik
GY VUX

NOKflex är matematikläromedlet som motiverar alla! Innehållet är baserat på Matematik 5000-böckerna. Det är ett heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd för elevens individuella lärande och lärarledd undervisning. Blå serie för NA, TE samt Basåret är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurs c


Digitala läromedel

NOKflex Matematik 5000 Kurs 1c Blå NOKflex Matematik 5000 Kurs 1c Blå
NOKflex Kurs 1c Blå
Utgivningsdatum 2016-08-09
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127443044
Onlineprodukt
NOKflex Matematik 5000 Kurs 2c Blå NOKflex Matematik 5000 Kurs 2c Blå
NOKflex Kurs 2c Blå
Utgivningsdatum 2017-01-09
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127446328
Onlineprodukt
NOKflex Matematik 5000 Kurs 3c Blå NOKflex Matematik 5000 Kurs 3c Blå
NOKflex Kurs 3c Blå
Utgivningsdatum 2017-08-14
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127444140
Onlineprodukt
NOKflex Matematik 5000 Kurs 4 Blå NOKflex Matematik 5000 Kurs 4 Blå
NOKflex Kurs 4 Blå
Utgivningsdatum 2018-08-22
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127444096
Onlineprodukt
NOKflex Matematik 5000 Kurs 5 Blå NOKflex Matematik 5000 Kurs 5 Blå
NOKflex Kurs 5 Blå
Utgivningsdatum 2019-01-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127446311
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Matematik 5000 1c Blå
Matematik 5000 2c Blå

Visa alla produkter (5 st)

Om NOKflex Matematik 5000

NOKflex ger dig allt som du kan förvänta dig av ett heldigitalt läromedel i matematik – till exempel ett gediget innehåll från Matematik 5000-böckerna, filmer, diagnosverktyg, statistik, lösningar och ledtrådar samt funktioner för att kommunicera med eleverna. Utöver detta har vi utvecklat ytterligare ett stöd för dig som lärare. Vi kallar det lektionsaktiviteter, och det kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 2.0. Här finns en bank av aktiviteter som vilar på vetenskaplig grund, med syftet att få eleverna att prata om matematik.

Eleverna blir resurser för varandra

I lektionsaktiviteterna Begrepp och Problemlösning leder du gemensamma diskussioner där elevernas lösningar jämförs och olika strategier och representationsformer lyfts fram. Problemlösningsuppgifterna har tydliga lärandemål och färdiga lösningsförslag vilket gör det möjligt för dig som lärare att använda tiden åt det viktiga – planera för mötet med eleverna. I NOKflex kan du välja bland ett stort antal uppgifter som är anpassade till lektionsaktiviteterna.

Se hur det går till

På nok.se/nokflex finns filmer där du kan se lärare genomföra lektionsaktiviteterna med sina elever.

Ständig utveckling

NOKflex driftas och utvecklas internt på Natur & Kultur och vi arbetar hela tiden med nytt innehåll och ökad användarupplevelse. Vi har kontinuerlig kontakt med våra användare, och det finns möjlighet för både lärare och elever att komma med feedback som bidrar till utvecklingen.

Blå serie

Blå serie för NA, TE samt Basåret är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurs c-spåret.

Funktioner anpassade för lärare och elev

NOKflex ger dig som lärare:

* diagnosverktyg
* möjlighet att ta emot elevers lösningsförslag för godkännande
* verktyg för att variera undervisningen
* statistik som ger en visuell överblick över elevernas arbetsinsats och fokus
* tillgång till NOKflex Elev och dessfunktioner.

NOKflex ger eleven:

* direkt återkoppling och hjälp t ex via ledtrådar och filmade genomgångar
* motivationshöjande spelmoment
* övningar efter elevens nivå
* möjlighet att anpassa frågor efter intresse och geografisk position
* statistik som ger eleven en tydlig överblick över sitt arbete

Kom igång med NOKflex i tre steg

Ladda ner foldern som visar hur du kommer igång med NOKflex och ger förslag på ett smidigt sätt att arbeta med läromedlet.

Ladda ner