NOKflex Code

Digital lärresurs Matematik Programmering
7-9 GY VUX

Nytt läromedel utvecklat utifrån läroplanerna för programmering i matematik. Med NOKflex Code kan elever på högstadiet och gymnasiet lära sig att lösa matematiska uppgifter med hjälp av textbaserad programmering. 


Digitala läromedel

NOKflex Code NOKflex Code
NOKflex Code
Utgivningsdatum 2018-09-04
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127453319
Onlineprodukt

Om NOKflex Code

NOKflex Code är ett nytt läromedel i programmering i matematik, speciellt framtaget för årskurs 7-9 och gymnasiet.

Programmering ingår i kurs- och ämnesplanerna för matematik i årskurs 7-9 samt gymnasiets kurser 1c, 2c, 3c, 4, 5 och 3b. Detta medför att lärare och elever har behov av ett läromedel som knyter samman matematik och programmering. 

Teori och praktik i samma vy
NOKflex Code innehåller teori och uppgifter som handlar om programmering i matematik. Dessutom ingår en webbaserad programmeringsmiljö där eleverna enkelt kan skriva och köra program. Inget behöver laddas ned eller installeras på elevernas datorer. Produkten är uppbyggd i dels längre slingor där eleven går igenom olika områden inom programmering och dels kortare slingor med nära koppling till matematiska uppgifter och problemlösning.

Ny medlem i NOKflex-familjen
NOKflex Code ingår utan extra kostnad i det digitala matematikläromedlet NOKflex Matematik för samtliga kurser. NOKflex Code kan också köpas separat och användas som komplement till andra läromedel i matematik och det är möjligt att använda programmeringsmiljön till helt fristående uppgifter. 

NOKflex Code - demoversionen kan testas kostnadsfritt.
Klicka här för att testa!

Har du koll på NOKflex Code? Programmering i matematik.

Kom igång med NOKflex i tre steg

Ladda ner foldern som visar hur du kommer igång med NOKflex och ger förslag på ett smidigt sätt att arbeta med läromedlet.

Ladda ner