Modell och verklighet

Digital lärresurs Kemi
GY VUX

Lättillgängligt och inspirerande läromedel i kemi för gymnasiet.


Tryckta läromedel

Modell och verklighet Kemi 1/A Lärarhandledning, andra upplagan Modell och verklighet Kemi 1/A Lärarhandledning, andra upplagan
Modell och verklighet Kemi 1/A Lärarhandledning, andra upplagan
Utgivningsdatum 2008-06-23
214 Sidor
ISBN 9789127409835
Häftad
Modell och verklighet Kemi 1/A Lärobok, andra upplagan Modell och verklighet Kemi 1/A Lärobok, andra upplagan
Modell och verklighet Kemi 1/A Lärobok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2007-05-28
296 Sidor
ISBN 9789127611894
Häftad
Modell och verklighet Kemi 2/B lärobok, andra upplagan Modell och verklighet Kemi 2/B lärobok, andra upplagan
Modell och verklighet Kemi 2/B lärobok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2009-02-03
280 Sidor
ISBN 9789127409828
Häftad

Digitala läromedel

Modell och verklighet Kemi 1 Lärobok Digital, andra upplagan Modell och verklighet Kemi 1 Lärobok Digital, andra upplagan
Modell och verklighet Kemi 1 Lärobok Digital, andra upplagan
Utgivningsdatum 2011-09-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127424654
Onlineprodukt
Modell och verklighet Kemi 2/B Lärobok Digital, andra upplagan Modell och verklighet Kemi 2/B Lärobok Digital, andra upplagan
Modell och verklighet Kemi 2/B Lärobok Digital, andra upplagan
Utgivningsdatum 2017-01-27
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127449749
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Modell och verklighet

Visa alla produkter (5 st)

Om Modell och verklighet

Det går att behålla elevernas upptäckarglädje! I Modell och verklighet får eleverna de kemiska modeller och verktyg de behöver för att kunna förstå och analysera sin omvärld. På ett enkelt och roligt sätt ökar serien elevernas förståelse samtidigt som den ger inspiration till ytterligare kunskapssökande. Det gör att Modell och verklighet är ett tryggt val.

Innehållet i Modell och verklighet stämmer väl överens med ämnesplanen och det centrala innehållet i Gy2011. Böckerna är försedda med moderna fotografier och illustrationer som förstärker texternas innehåll. Sambandet mellan modeller och verkligheten går som en röd tråd genom boken.

Vardagsfenomen kopplas samman med teori på ett elevnära och resonerande sätt. Det gör att texterna upplevs som både lättlästa och lättillgängliga.

I läroböckerna finns rikligt med lösta uppgifter som är lätta att förstå och det erbjuds många tillfällen för eleverna att diskutera samt presentera sina nyvunna kunskaper.

Lärarhandledningarna

Här får läraren både teoretiskt och praktiskt stöd för sin undervisning: didaktiska kommentarer och tips, förslag på demonstrationsförsök, riktlinjer för riskbedömning, historiska fakta och förkunskapstester. Även ledtrådar till lärobokens övningar samt Tänkvärt-uppgifterna finns här, liksom många bra förslag på elevexperiment.

Digitalbok

Digitalboken är den tryckta bokens digitala motsvarighet. Den har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalboken för genomgångar i klassrummet med en projektor.