Modell och verklighet

Lättillgängligt och inspirerande läromedel i kemi för gymnasiet.

Tryckta läromedel

Modell och verklighet Kemi 1/A Lärarhandledning, andra upplagan
Häftad 214 sidor. 2008-06-23. ISBN 9789127409835
1990 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Modell och verklighet Kemi 2/B lärobok, andra upplagan
Häftad 280 sidor. 2009-02-03. ISBN 9789127409828
469 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Modell och verklighet Kemi 1/A Lärobok, andra upplagan
Häftad 296 sidor. 2007-05-28. ISBN 9789127611894
439 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Modell och verklighet Kemi 1 Lärobok Digital, andra upplagan
Onlineprodukt 2011-09-30. ISBN 9789127424654
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Modell och verklighet Kemi 2/B Lärobok Digital, andra upplagan
Onlineprodukt 2017-01-27. ISBN 9789127449749
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Modell och verklighet

Visa alla produkter (5 st)

Om Modell och verklighet

Det går att behålla elevernas upptäckarglädje! I Modell och verklighet får eleverna de kemiska modeller och verktyg de behöver för att kunna förstå och analysera sin omvärld. På ett enkelt och roligt sätt ökar serien elevernas förståelse samtidigt som den ger inspiration till ytterligare kunskapssökande. Det gör att Modell och verklighet är ett tryggt val.

Innehållet i Modell och verklighet stämmer väl överens med ämnesplanen och det centrala innehållet i Gy2011. Böckerna är försedda med moderna fotografier och illustrationer som förstärker texternas innehåll. Sambandet mellan modeller och verkligheten går som en röd tråd genom boken.

Vardagsfenomen kopplas samman med teori på ett elevnära och resonerande sätt. Det gör att texterna upplevs som både lättlästa och lättillgängliga.

I läroböckerna finns rikligt med lösta uppgifter som är lätta att förstå och det erbjuds många tillfällen för eleverna att diskutera samt presentera sina nyvunna kunskaper.

Lärarhandledningarna

Här får läraren både teoretiskt och praktiskt stöd för sin undervisning: didaktiska kommentarer och tips, förslag på demonstrationsförsök, riktlinjer för riskbedömning, historiska fakta och förkunskapstester. Även ledtrådar till lärobokens övningar samt Tänkvärt-uppgifterna finns här, liksom många bra förslag på elevexperiment.

Digitalbok

I den digitalboken är all text inläst och dessutom har den sökbart innehålll, bokmärkning, länkad innehållsförteckning och zoomfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Använd gärna digitalboken för genomgångar i klassen med projektor.