Matematik 5000 Vux och Basår

Matematikläromedlet som motiverar alla! Matematik 5000 Vux och Basår är framtaget för introduktionsprogrammen och Vux.

Tryckta läromedel

Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärobok
Häftad 360 sidor. 2013-01-22. ISBN 9789127426313
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 3c Basåret Lärobok
Häftad 416 sidor. 2014-05-19. ISBN 9789127430105
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 2bc Vux Lärobok
Häftad 352 sidor. 2013-06-07. ISBN 9789127435049
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1bc Vux Lärobok
Häftad 460 sidor. 2013-08-14. ISBN 9789127435056
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 120 sidor. 2014-02-07. ISBN 9789127435742
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 2bc Vux Lärobok Digital
Onlineprodukt 352 sidor. 2014-11-25. ISBN 9789127436404
199 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärobok Digital
Onlineprodukt 360 sidor. 2015-01-16. ISBN 9789127436435
199 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 2bc Vux Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 2014-01-20. ISBN 9789127435735
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1bc Vux Lärobok Digital
Onlineprodukt 460 sidor. 2015-08-12. ISBN 9789127442443
199 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1bc Vux Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 219 sidor. 2013-10-28. ISBN 9789127435728
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 3c Basåret Lärobok Digital
Onlineprodukt 416 sidor. 2015-08-12. ISBN 9789127443693
199 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Matematik 5000 3bc Vux
Matematik 5000 3c Basår
Matematik 5000 2bc Vux
Matematik 5000 1bc Vux

Visa alla produkter (11 st)

Om Matematik 5000 Vux och Basår

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel.

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Gör det lätt att variera undervisningen

I Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag:

* Aktiviteter
* Blandade övningar
* Appendixet "Förmågor och bedömning" till Blandade övningar, i boken och/eller på webben
* Historik
* Repetition
* Teman
* Svar, ledtrådar och lösningar
* Problemlösning
* Kan du det här?

Lärarhandledningar som stöttar

I lärarhandledningarna finns stöd till lärobokens alla aktiviteter i form av didaktiska kommentarer, svar samt information om materiel och genomförande. Dessutom finns kopieringsunderlag med ytterligare Aktiviteter, Träna mera och Teman samt Uppgiftsbanker.

Uppgiftsbankerna innehåller övningar som kan användas som underlag vid provkonstruktion. De är kategoriserade efter de förmågor som eleverna förväntas redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. Lärarhandledningarna är digitala och finns som 36 månaders-abonnemang.

Programanpassat innehåll

I Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen

För VUX

VUX-böckerna täcker in både b- och c-spåret i matematik Kurs 1–3. Böckerna uppmuntrar till många gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt har de fokus på att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina kunskaper som t.ex. i Kan du det här?, Diagnos och Repetition. Extra diagnoser ges också i anslutning till avsnittet Repetition. Dessutom har Svar, ledtrådar och lösningar utökats med fler ledtrådar och lösningar jämfört med gymnasieböckerna.

För Basåret

För naturvetenskapligt och tekniskt basår finns nu boken Kurs 3c Basåret. Den här boken riktar sig till elever som har läst a- eller b-spåret t.o.m. kurs 2 och nu vill fortsätta med c-spåret. Boken repeterar främst algebra-, geometri- samt funktionsinnehållet och kompletterar c-spåret upp till och med kurs 3c, så att man enkelt kan fortsätta med Kurs 4 Blå lärobok.

Digitala läromedel som ger mer!

Till Matematik 5000-serien har vi utvecklat allt från digitalböcker till en app och gratis läxhjälp på Facebook. Vi har lyssnat på både lärare och elever och vi känner oss nu säkra på att vi utvecklar det du vill ha!

* Extramaterial med filmer på elev- och lärarwebb, studieteknikhandledning. Nå extramaterialet här genom att logga in via Mina sidor!

* Digitalbok med uppgiftsfilmer, videolektioner och inläst ljud.

* Läxhjälp på Facebook - här besvarar engagerade matematiklärare elevernas frågor, med korta svarstider och helt kostnadsfritt: facebook.com/matematik5000laxhjalp

Matematik 5000 NOKflex - ny interaktiv plattform

NOKflex individanpassar, hjälper och motiverar. Du får stöd att variera undervisningen och få en tydlig överblick. NOKflex Elev och NOKflex Lärare har verktyg och innehåll specifikt utvecklade för respektive målgrupp.

NOKflex i korthet:

* Adaptivt övningsverktyg som hjälper eleven framåt
* Statistik som ger en visuell överblick över elevernas fokus
* Uppmärksammar förmågorna
* Motivationshöjande spelmoment
* Möjlighet att anpassa elevdelen efter intresse

NOKflex

Kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i digitalt format.
Utforska NOKflex