Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matematik 5000+ Upplaga 2018 NA-TE

Matematik 5000+ NA-TE är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurserna i c-spåret. Det är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller en mängd nyheter. Serien kommer att finnas anpassad till de reviderade ämnesplanerna som träder i kraft juli 2021.

Läs mer...
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Upplaga 2018 Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Upplaga 2018
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Upplaga 2018

Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Upplaga 2018

Utkom 7 augusti 2018

ISBN
9789127452701
Typ
Häftad
Sidantal
412
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok DigitalbokUppl2018 Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok DigitalbokUppl2018
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok DigitalbokUppl2018
Onlineprodukt

Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Digitalbok Upplaga 2018

Utkom 4 oktober 2018

ISBN
9789127454828
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
414
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Matematik 5000+ Upplaga 2018 NA-TE

Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. Det lyfter fram allt centralt innehåll och samtliga förmågor i ämnesplanen. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik. 

I Matematik 5000+ NA-TE har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Böckerna sätter också fokus på användandet av digitala verktyg och problemlösning med programmering – numera ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen. Aktiviteterna med programmering finns dessutom i pdf i lärarhandledningarna.

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Symbolhanterande och andra digitala verktyg såsom kalkylblad i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar
* Problemlösning med programmering i alla kapitel i c-kurserna

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. Det lyfter fram allt centralt innehåll och samtliga förmågor i ämnesplanen. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik. 

I Matematik 5000+ NA-TE har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Böckerna sätter också fokus på användandet av digitala verktyg och problemlösning med programmering – numera ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen. Aktiviteterna med programmering finns dessutom i pdf i lärarhandledningarna.

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Symbolhanterande och andra digitala verktyg såsom kalkylblad i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar
* Problemlösning med programmering i alla kapitel i c-kurserna

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Kommande titlar i serien

Redan uppdaterade läroböcker i serien Matematik 5000+
Kurs 1a gul, 1a röd, 1b, 1c, 1abc vux, 2a, 2b, 2c, 2abc vux, 3c och 4 finns ute redan och är anpassade till de reviderade ämnesplanerna som trädde i kraft sommaren 2021.

Utgivningsplan för övriga kurser
* Kurs 3b och 3bc vux – april 2023
* Kurs 5 – augusti 2023

Kommande titlar i serien

Redan uppdaterade läroböcker i serien Matematik 5000+
Kurs 1a gul, 1a röd, 1b, 1c, 1abc vux, 2a, 2b, 2c, 2abc vux, 3c och 4 finns ute redan och är anpassade till de reviderade ämnesplanerna som trädde i kraft sommaren 2021.

Utgivningsplan för övriga kurser
* Kurs 3b och 3bc vux – april 2023
* Kurs 5 – augusti 2023

Matematik 5000+ i fem steg

Läroböckernas kapitel följer en väl utarbetad struktur som kan sammanfattas i fem steg.

1. Inledning av ett kapitel

Varje kapitel börjar med en kort elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

Varje kapitel börjar med en kort elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

2. Teori som går att förstå

Ny teori förklaras på ett sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

Ny teori förklaras på ett sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

3. Uppgifter med och utan digitala verktyg

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer ( ). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer ( ) visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer ( ). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer ( ) visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

4. Aktiviteter, teman och historik som utvecklar förmågorna

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och att lösa problem med hjälp av programmering (gäller c-kurserna och kurs 3b).

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och att lösa problem med hjälp av programmering (gäller c-kurserna och kurs 3b).

5. Avslutning av ett kapitel

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Vill du bläddra i den reviderade serien?

Beställ ett utvärderingsexemplar!

Digitalbok - prova gratis!

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor. Du kan prova digitalboken gratis i 14 dagar - se länk i köpraderna. 

Digitalbok - prova gratis!

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor. Du kan prova digitalboken gratis i 14 dagar - se länk i köpraderna. 

Natur & Kulturs matematikredaktör Henrik Moberg berättar vad som är nytt i de nya ämnesplanerna.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Matematik 5000 kurs 5 och de nya ämnesplanerna

Från och med den 1 juli 2021 gäller nya skrivningar i Skolverkets ämnesplaner för matematik på gymnasiet. Det innebär bland annat förändringar i innehållet för Matematik 5. Här har vi sammanställt förslag på hur du som lärare kan jobba med Matematik 5000 kurs 5 (2013) och den nya kursen.

Sammanfattning av förändringarna

Grafteori är borttaget som punkt i det centrala innehållet. Det innebär att ni kan hoppa över kapitel 1.3 (s. 45−56) alternativt använda det som fördjupningssidor i mån av tid. Det innebär även att du kan stryka följande uppgifter:

Sant eller falskt 1: 3, 8
Diagnos 1: 11, 12
Blandade övningar kapitel 1: 4, 19, 24
Blandade övningar kapitel 1−2: 4, 26
Blandade övningar kapitel 1−3: 9
Blandade övningar kapitel 1−4: 10

Talbaser har tillkommit från kurs 1c. Använd därför Introduktion till talbaser (5 sidor) som introduktion till Talsystem med olika baser (s. 80) i Matematik 5000 kurs 5 (2013). Sidorna är hämtade från Matematik 5000+ kurs 1c, (2018).

Talsystem med olika baser, från kurs 1c+, sid 49-53 + facit

Enklare bevismetoder har tillkommit från kurs 4. Använd därför Bevismetoder (10 sidor) tillsammans med sidorna om induktionsbevis på s. 103−107 i Matematik 5000 kurs 5 (2013). Sidorna är hämtade från Matematik 5000+ kurs 4, ver 2020.

Bevismetoder från kurs 4+, sid 255-264 + facit

Introduktion av differentialekvationer har tillkommit från kurs 4. Använd därför Introduktion till differentialekvationer (4 sidor) som introduktion till kapitel 4 i Matematik 5000 kurs 5 (2013). Sidorna är hämtade från Matematik 5000+ kurs 4, ver 2020.

Introduktion till differentialekvationer, från kurs 4+, sid 104-107 + facit

Lösning av första och andra ordningens differentialekvationer för hand har tillkommit. Detta finns i nuvarande bok. Lösning av första ordningens differentialekvationer för hand finns i kapitel 4.1−4.2, lösning av andra ordningens differentialekvationer för hand finns i fördjupningsavsnittet 4.4 (s. 224−232).

I ämnesplanen ingår numera Användning av programmering som verktyg vid problemlösning. Därför har vi lyft ut två programmeringsaktiviteter som passar bra för kurs 5: Numerisk ekvationslösning och Längden av en kurva.

Programmeringsaktiviteter från kurs 4+: Numerisk ekvationslösning (sid 94-95) och Längden av en kurva (188-189)

Matematik 5000 kurs 5 och de nya ämnesplanerna

Från och med den 1 juli 2021 gäller nya skrivningar i Skolverkets ämnesplaner för matematik på gymnasiet. Det innebär bland annat förändringar i innehållet för Matematik 5. Här har vi sammanställt förslag på hur du som lärare kan jobba med Matematik 5000 kurs 5 (2013) och den nya kursen.

Sammanfattning av förändringarna

Grafteori är borttaget som punkt i det centrala innehållet. Det innebär att ni kan hoppa över kapitel 1.3 (s. 45−56) alternativt använda det som fördjupningssidor i mån av tid. Det innebär även att du kan stryka följande uppgifter:

Sant eller falskt 1: 3, 8
Diagnos 1: 11, 12
Blandade övningar kapitel 1: 4, 19, 24
Blandade övningar kapitel 1−2: 4, 26
Blandade övningar kapitel 1−3: 9
Blandade övningar kapitel 1−4: 10

Talbaser har tillkommit från kurs 1c. Använd därför Introduktion till talbaser (5 sidor) som introduktion till Talsystem med olika baser (s. 80) i Matematik 5000 kurs 5 (2013). Sidorna är hämtade från Matematik 5000+ kurs 1c, (2018).

Talsystem med olika baser, från kurs 1c+, sid 49-53 + facit

Enklare bevismetoder har tillkommit från kurs 4. Använd därför Bevismetoder (10 sidor) tillsammans med sidorna om induktionsbevis på s. 103−107 i Matematik 5000 kurs 5 (2013). Sidorna är hämtade från Matematik 5000+ kurs 4, ver 2020.

Bevismetoder från kurs 4+, sid 255-264 + facit

Introduktion av differentialekvationer har tillkommit från kurs 4. Använd därför Introduktion till differentialekvationer (4 sidor) som introduktion till kapitel 4 i Matematik 5000 kurs 5 (2013). Sidorna är hämtade från Matematik 5000+ kurs 4, ver 2020.

Introduktion till differentialekvationer, från kurs 4+, sid 104-107 + facit

Lösning av första och andra ordningens differentialekvationer för hand har tillkommit. Detta finns i nuvarande bok. Lösning av första ordningens differentialekvationer för hand finns i kapitel 4.1−4.2, lösning av andra ordningens differentialekvationer för hand finns i fördjupningsavsnittet 4.4 (s. 224−232).

I ämnesplanen ingår numera Användning av programmering som verktyg vid problemlösning. Därför har vi lyft ut två programmeringsaktiviteter som passar bra för kurs 5: Numerisk ekvationslösning och Längden av en kurva.

Programmeringsaktiviteter från kurs 4+: Numerisk ekvationslösning (sid 94-95) och Längden av en kurva (188-189)