Arbeta formativt i NO - stöttning i klassrummet

Ingår i Inputserien

Biologi Fysik Kemi Lärarlitteratur Teknik
7-9

Hur gör du för att skapa uppgifter som ökar eleverna medvetenhet om sin kunskapsutveckling i NO-ämnena? Hur arbetar du med förmågorna och på vilket sätt? Arbeta formativt i NO ger dig som lärare stöd i det formativa arbetssättet i NO-undervisningen. Teoretiska förklaringar följs av verktyg och konkreta tips kopplade till kursplanerna för biologi, kemi och fysik i årskurs 7-9.


Tryckta läromedel

Input Arbeta formativt i NO - Stöttning i klassrum Input Arbeta formativt i NO - Stöttning i klassrum
Input Arbeta formativt i NO - Stöttning i klassrum
Utgivningsdatum 2015-07-15
96 Sidor
ISBN 9789127442450
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Input Arbeta formativt i NO

Om Arbeta formativt i NO

Boken visar hur man synliggör lärandet för eleverna och skapar strukturerade elevuppgifter som ökar elevernas medvetenhet om sin egen kunskapsutveckling, vilka förmågor som ska uppnås och hur. Här finns även bedömningsstrukturer och exempeluppgifter med bedömningsstöd.

Boken innehåller tips om hur du kan arbeta med:

* Stöttande arbetssätt som beskriver hur man på olika sätt kan stötta eleverna mot målet.
* Språkutvecklande arbetssätt som lyfter ämneskunskapernas genom att samtidigt lyfta språket.
* Formativt arbetssätt som tydliggör lärandet både för både läraren och eleverna.
* Handfasta praktiska metoder som hjälper dig att fokusera på förmågorna.
* Uppgifter färdiga att skriva ut, men som du också kan revidera utifrån behov.

Författaren Mårten Sahlin är förstelärare i åk 7-9 med inriktning på biologi, kemi, fysik, teknik och matematik. Han har jobbat med ett formativt arbetssätt under en längre tid och berättar här på ett personligt sätt hur hans väg mot det formativa arbetet har sett ut och hur lärare som vill arbeta formativt i NO kan gå till väga.

Arbeta formativt i NO ingår i Inputserien

Inputserien består av böcker skrivna av lärare och forskare. De ger dig handfasta undervisningstips skrivna utifrån författarens personliga erfarenheter och med vetenskaplig förankring. En Inputbok går att använda direkt i din undervisning och lämpar sig väl för kollegialt lärande.

Vi vill att du ska få inspiration och ny kunskap som är vetenskapligt förankrad och paketerad i ett lättillgängligt format.