Yrkessvenska i äldreomsorgen

För elever som avslutat sin sfi-utbildning och vill utveckla sina kunskaper i svenska och yrkessvenska inom äldreomsorgen. En ny reviderad upplaga utkommer i november 2018. 

Digitala läromedel

Yrkessvenska i äldreomsorgen Digital
Onlineprodukt 2017-03-13. ISBN 9789127450080
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Yrkessvenska i äldreomsorgen

Välkommen till Ljungbacken

Boken är i första hand tänkt för elever som avslutat sin sfi-utbildning och vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska inom vården. Även blivande undersköterskor och sva-elever på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet har stor nytta av boken, som är en reviderad upplaga av boken Ljungbacken – svenska i vården.

På Ljungbackens vård- och omsorgsboende möter eleverna tio vanliga åldringar som alla har olika behov av vård och omsorg. Genom deras berättelser får eleverna inblick i hur äldreomsorgen i Sverige fungerar samt i vilka yrkesverksamma situationer man kan tänkas hamna. Utifrån olika fallbeskrivningar tränar eleverna omvårdnadskunskap och enklare rapportskrivning samt bygger upp ett specifikt fras- och ordförråd. Genom både muntliga och skriftliga övningar förbereds eleven inför sin blivande yrkesroll inom vården.

I denna reviderade upplaga finns ett ökat fokus kring de äldres välbefinnande och integritet. Varje kapitel innehåller flera ordlistor med tillhörande förklaringar.