Yrkessvenska i äldreomsorgen

Digital lärresurs SFI SFI, Studieväg 3 Sv. som andraspråk
Förberedelseklass SFI Språkintro VUX

För elever som avslutat sin sfi-utbildning och vill utveckla sina kunskaper i svenska och yrkessvenska inom äldreomsorgen. En ny reviderad upplaga utkommer i november 2018. 


Digitala läromedel

Yrkessvenska i äldreomsorgen Digital Yrkessvenska i äldreomsorgen Digital
Yrkessvenska i äldreomsorgen Digital
Utgivningsdatum 2017-03-13
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127450080
Onlineprodukt

Välkommen till Ljungbacken

Boken är i första hand tänkt för elever som avslutat sin sfi-utbildning och vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska inom vården. Även blivande undersköterskor och sva-elever på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet har stor nytta av boken, som är en reviderad upplaga av boken Ljungbacken – svenska i vården.

På Ljungbackens vård- och omsorgsboende möter eleverna tio vanliga åldringar som alla har olika behov av vård och omsorg. Genom deras berättelser får eleverna inblick i hur äldreomsorgen i Sverige fungerar samt i vilka yrkesverksamma situationer man kan tänkas hamna. Utifrån olika fallbeskrivningar tränar eleverna omvårdnadskunskap och enklare rapportskrivning samt bygger upp ett specifikt fras- och ordförråd. Genom både muntliga och skriftliga övningar förbereds eleven inför sin blivande yrkesroll inom vården.

I denna reviderade upplaga finns ett ökat fokus kring de äldres välbefinnande och integritet. Varje kapitel innehåller flera ordlistor med tillhörande förklaringar.