Wings Grammar

Wings Grammar 7, 8 och 9 består av tre grammatikhäften som eleven skriver i. Wings Grammar 9 fungerar som en repetitionskurs av hela grundskolans grammatik.

Ordförråd och innehåll knyter an till tidigare upplagor av Wings, men häftena kan användas tillsammans med andra läromedel.

Tryckta läromedel

Wings 8 Grammar
Häftad 60 sidor. 2001-02-19. ISBN 9789127631885
87 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Wings 9 Grammar
Häftad 132 sidor. 2003-01-07. ISBN 9789127631892
109 kr
Köp direkt via din återförsäljare