Wings Mini åk 9

Med siktet på godkänt i 9:an

Engelska
7-9 Förberedelseklass Språkintro

Komplett läromedel för elever i åk 9 som behöver en långsammare takt i språkinlärningen. Ger alla chansen att klara kursplanens mål, med sikte på godkänt i 9:an.


Tryckta läromedel

Wings Mini 9 Elevbok Wings Mini 9 Elevbok
Wings Mini 9 Elevbok
Utgivningsdatum 2004-06-15
160 Sidor
ISBN 9789127634442
Häftad
Wings Mini 9 Lärarhandledning Wings Mini 9 Lärarhandledning
Wings Mini 9 Lärarhandledning
Utgivningsdatum 2004-08-31
116 Sidor
ISBN 9789127634459
Specialbindning
Provläs

Digitala läromedel

Wings Mini 9 Cd Wings Mini 9 Cd
Wings Mini 9 Cd
Utgivningsdatum 2004-08-27
ISBN 9789127882300
AV/Elektron.tjänst

Om Wings Mini åk 9

Wings Mini är ett komplett läromedel för dina elever som behöver en långsammare takt i sin språkinlärning. Målet med Wings Mini är att alla elever ska bli godkända i årskurs 9.

Wings Mini 6 vänder sig till elever som inte nått målen för årskurs 5 samt till elever som inte läst engelska tidigare. Fokus ligger på färdigheten tala. Till Wings Mini 6 hör en elev-cd.

Wings Mini 7–9 består av en elevbok, lärarhandledning och cd för varje årskurs.

Lärarhandledningen ger förslag på arbetsgång, bakgrundsinformation till faktatexterna samt kopieringsunderlag. Det finns även prov i handledningarna till årskurs 8 och 9. På cd-skivorna finns all text och hörövningarna inlästa.