Wings Mini åk 7

Komplett läromedel för elever i åk 7 som behöver en långsammare takt i språkinlärningen. Ger alla chansen att klara kursplanens mål, med sikte på godkänt i 9:an.

Tryckta läromedel

Wings Mini 7 Elevbok
Häftad 156 sidor. 2002-07-23. ISBN 9789127634404
156 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Wings Mini 7 Lärarhandledning
Specialbindning 112 sidor. 2002-08-22. ISBN 9789127634411
520 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Wings Mini 7 Cd
AV/Elektron.tjänst 2002-09-05. ISBN 9789127882287
173 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Wings Mini åk 7

Wings Mini är ett komplett läromedel för dina elever som behöver en långsammare takt i sin språkinlärning. Målet med Wings Mini är att alla elever ska bli godkända i årskurs 9. Wings Mini 6 passar för elever som inte nått målen i årskurs 5 samt för elever som inte läst engelska tidigare. Fokus ligger på färdigheten tala.

Wings Mini 7–9 består för varje årskurs av en elevbok, lärarhandledning och cd. I lärarhandledningarna finns förslag på arbetsgång, bakgrundsinformation till faktatexterna samt kopieringsunderlag. Det finns även prov i handledningarna för årskurs 8 och 9. På cd-skivorna finns all text och hörövningarna inlästa