Wings Mini åk 6

Komplett läromedel för elever i årskurs 6 som behöver en långsammare takt i språkinlärningen. Ger alla chansen att klara kursplanens mål, med sikte på godkänt i 9:an.

Tryckta läromedel

Wings Mini 6 Elevbok inkl cd
Häftad 132 sidor. 2007-04-11. ISBN 9789127634350
169 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Wings Mini 6 Lärarhandledning
Specialbindning 106 sidor. 2005-10-28. ISBN 9789127634381
551 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Wings Mini åk 6

Wings Mini är ett komplett läromedel för dina elever som behöver en långsammare takt i sin språkinlärning. Målet med Wings Mini är att alla elever ska bli godkända i årskurs 9. Wings Mini 6 passar för elever som inte nått målen i årskurs 5 samt för elever som inte läst engelska tidigare. Fokus ligger på färdigheten tala.

Wings Mini 7–9 består för varje årskurs av en elevbok, lärarhandledning och cd. I lärarhandledningarna finns förslag på arbetsgång, bakgrundsinformation till faktatexterna samt kopieringsunderlag. Det finns även prov i handledningarna för årskurs 8 och 9. På cd-skivorna finns all text och hörövningarna inlästa