Text & tal

Arbeta stegvis mot kunskapskraven i Svenska 1.

Tryckta läromedel

Text & tal
Häftad 192 sidor. 2012-05-04. ISBN 9789127425408
225 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Text & tal Digital
Onlineprodukt 192 sidor. 2013-01-11. ISBN 9789127427488
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Text & tal

Text & tal arbetar eleverna efter en modell med en tydlig progression där de stegvis bygger upp sina kunskaper och avslutar varje kapitel med en examinationsuppgift.

Med Text & tal konkretiseras det centrala innehållet och kunskapskraven för Svenska 1. Varje kapitel inleds med en presentation av det centrala innehåll som kapitlet behandlar. Innehållet bryts sedan ner till en tydlig arbetsgång för eleverna med texter och ett stort antal övningar med inbyggd progression. Kapitlet avslutas med konkretiserade kunskapskrav och en examinationsuppgift.

Eleven får arbeta med skriftlig framställning på olika sätt: novellen som skönlitterär genre, referat och källkritik, argumenterande text och utredande text i form av ett fördjupningsarbete. Dessutom finns kapitel om språkriktighet som tar upp meningsbyggnad, formellt språk och textbindning. Kapitlet om retorik behandlar såväl hyllningstal och argumenterande tal som säljande tal. Boken innehåller dessutom ett kapitel om språksociologi.