Text & tal

Arbeta stegvis mot kunskapskraven i Svenska 1. 

Läs mer...
Text & tal Digital

Digital

ISBN
9789127427488
Vill du beställa något av ovanstående till dig och dina elever?
Text & tal Text & tal
Text & tal

Text & tal

Utkom 4 maj 2012

Isbn
9789127425408
Typ
Häftad
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.
Text & tal
Text & tal
Ingen Författare
316 kr
Text & tal Digital Text & tal Digital
Text & tal Digital
Onlineprodukt

Digital

Utkom 11 januari 2013

Isbn
9789127427488
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.
Text & tal Digital
Digital
Ingen Författare
174 kr

Om Text & tal

Text & tal arbetar eleverna efter en modell med en tydlig progression där de stegvis bygger upp sina kunskaper och avslutar varje kapitel med en examinationsuppgift.

Med Text & tal konkretiseras det centrala innehållet och kunskapskraven för Svenska 1. Varje kapitel inleds med en presentation av det centrala innehåll som kapitlet behandlar. Innehållet bryts sedan ner till en tydlig arbetsgång för eleverna med texter och ett stort antal övningar med inbyggd progression. Kapitlet avslutas med konkretiserade kunskapskrav och en examinationsuppgift.

Eleven får arbeta med skriftlig framställning på olika sätt: novellen som skönlitterär genre, referat och källkritik, argumenterande text och utredande text i form av ett fördjupningsarbete. Dessutom finns kapitel om språkriktighet som tar upp meningsbyggnad, formellt språk och textbindning. Kapitlet om retorik behandlar såväl hyllningstal och argumenterande tal som säljande tal. Boken innehåller dessutom ett kapitel om språksociologi.