Psykologi 2b – Teknisk psykologi

Fördjupning i psykologiska perspektiv och tillämpningsområden.

Läs mer...
Psykologi 2b: Teknisk psykologi, andra upplagan Psykologi 2b: Teknisk psykologi, andra upplagan
Psykologi 2b: Teknisk psykologi, andra upplagan

Psykologi 2b: Teknisk psykologi, andra upplagan

Utkom 15 januari 2013

Isbn
9789127427464
Typ
Häftad
Sidantal
172
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Psykologi 2b – Teknisk psykologi

I den andra upplagan av Psykologi 2b Teknisk psykologi ligger fokus på att undervisningen ska fördjupa några psykologiska perspektiv och tillämpningsområden.

Utifrån samspelet mellan människor och teknik beskriver och diskuterar den bland annat kognitionspsykologi och socialpsykologi.

Boken tar även upp frågor som:

* Vad händer när tekniken ersätter människan?
* Vad är ett bra gränssnitt?
* Hur bearbetar vi information med våra sinnesorgan?
* Vad händer när vi använder tekniska system tillsammans med andra?

Boken är indelad i följande sju kapitel:

1) Vad är teknisk psykologi?
2) Människan och tekniken
3) Varseblivning
4) Minne
5) Tänkande och problemlösning
6) Motivation och stress
7) Att verka tillsammans.

Sammantaget ger de en helhetssyn över ett viktigt och spännande forskningsfält. Samtliga kapitel är fyllda av konkreta exempel, scheman och illustrationer. Det finns även ett stort antal uppgifter i boken som eleverna kan arbeta med.