Tapas åk 7

Flexibelt läromedel med förmågorna i fokus.

Tryckta läromedel

Tapas 2 Lärarbok
Specialbindning 200 sidor. 2004-12-27. ISBN 9789127694217
949 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Tapas 2 Elevbok år 7
Inbunden 180 sidor. 2004-08-16. ISBN 9789127694163
235 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Tapas 2 Lärar-cd
AV/Elektron.tjänst 2 sidor. 2004-09-21. ISBN 9789127816879
602 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Tapas

Alla elevböcker i Tapas är allt-i-ett-böcker där eleverna får möta olika typer av texter och stildrag. De får även möta olika livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser.

Varje kapitel i elevboken inleds med att synliggöra syftet med uppgiften. Kontinuerliga och tydliga utvärderingar och återkopplingar görs sist i kapitlen. Till varje kapitel finns arbetsblad med övningar, användbara fraser, spel och mycket mer.