Svensklärarföreningens årsskrift

Lärarlitteratur

I samarbete med Svensklärarföreningen ger Natur & Kultur ut föreningens årsskrift. Temat för 2017 är Svenska – ett estetiskt ämne.


Tryckta läromedel

Svensklärarföreningens årsskrift 2017: Svenska - ett estetiskt ämne Svensklärarföreningens årsskrift 2017: Svenska - ett estetiskt ämne
Svensklärarföreningens årsskrift 2017: Svenska - ett estetiskt ämne
Utgivningsdatum 2018-09-21
160 Sidor
ISBN 9789127454286
Häftad
Provläs