Svensklärarföreningens årsskrift 2017

Svenska - ett estetiskt ämne

I samarbete med Svensklärarföreningen ger Natur & Kultur ut föreningens årsskrift. Temat för 2017 är Svenska – ett estetiskt ämne.

Tryckta läromedel

Svensklärarföreningens årsskrift 2017: Svenska - ett estetiskt ämne Nyhet
Häftad 160 sidor. 2018-09-21. ISBN 9789127454286
179 kr
Köp direkt via din återförsäljare