SOL 4000 Samhälle i dag Stadiebok

Samhällskunskap
7-9

SOL 4000 Samhälle i dag 7-9 Stadiebok är anpassad till Lgr 11 och samlar alla elevböcker i en och samma bok.


Tryckta läromedel

SOL 4000 Samhälle i dag Stadiebok 7-9 SOL 4000 Samhälle i dag Stadiebok 7-9
SOL 4000 Samhälle i dag Stadiebok 7-9
Utgivningsdatum 2013-03-28
436 Sidor
ISBN 9789127429956
Häftad

Om Samhälle i dag Stadiebok

Stadieboken innehåller 19 kapitel. De första handlar om  närsamhället, individen och de gemenskaper vi ingår i. Därefter vidgas perspektivet och demokratifrågorna hamnar i fokus. I de avslutande kapitlen breddas perspektivet ytterligare och frågor om EU, Europa och världen tar plats

Texterna är uppdelade i två nivåer och boken innehåller flera uppslag med frågor på tre nivåer.