SOL 4000 Samhälle i dag Stadiebok

SOL 4000 Samhälle i dag 7-9 Stadiebok är anpassad till Lgr 11 och samlar alla elevböcker i en och samma bok.

Tryckta läromedel

SOL 4000 Samhälle i dag Stadiebok 7-9
Häftad 436 sidor. 2013-03-28. ISBN 9789127429956
429 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Samhälle i dag Stadiebok

Stadieboken innehåller 19 kapitel. De första handlar om  närsamhället, individen och de gemenskaper vi ingår i. Därefter vidgas perspektivet och demokratifrågorna hamnar i fokus. I de avslutande kapitlen breddas perspektivet ytterligare och frågor om EU, Europa och världen tar plats

Texterna är uppdelade i två nivåer och boken innehåller flera uppslag med frågor på tre nivåer.