SOL 4000 Samhälle i dag Åk 7

SOL 4000 Samhälle i dag är skriven utifrån de krav Lgr 11 och kursplanen ställer. Det betyder till exempel att böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.

Tryckta läromedel

SOL 4000 Samhälle i dag 7 Elevbok
Häftad 128 sidor. 2011-01-21. ISBN 9789127408739
142 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

SOL 4000 Samhälle i dag 7 Elevbok Digital
Onlineprodukt 128 sidor. 2015-08-12. ISBN 9789127437289
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare
SOL 4000 Samhälle i dag 7 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 158 sidor. 2011-07-04. ISBN 9789127409552
1010 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

SOL 4000 Samhälle i dag 7

Om SOL 4000 Samhälle i dag 7

Samhälle i dag 7 handlar främst om närsamhället, individen och de gemenskaper vi ingår i. Boken innehåller bl a kapitel om vardagsekonomi, lag och rätt och ungdomskulturer. Varje kapitel inleds med ett bilduppslag som utgångspunkt för diskussion.

Lärarhandledningen

Lärarhandledningen beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningen består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan.

Digitalt

SOL 4000 Samhälle i dag finns som digitalbok och som extramaterial till tryckt bok, som innehåller:

* Quiz
* Bildspel
* Interaktiva bilder
* Ord- och begreppsträning

Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.

Fokusböckerna – arbeta på två språkliga nivåer

Med SOL 4000 Samhälle i dag och SOL 4000 Samhälle i dag Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.