SOL 4000 Religion och liv åk 9

Digital lärresurs Religionskunskap
7-9

SOL 4000 Religion och liv följer kursplanen för Lgr 11. Det innebär bland annat att de historiska bakgrunderna, de centrala tankegångarna och urkunderna inom kristendomen och de andra världsreligionerna lyfts fram. Även etiken får stort utrymme. Under rubriken Att fundera över, som återkommer i alla elevböcker, får eleverna ta ställning till olika etiska dilemman. 


Tryckta läromedel

SOL 4000 Religion och liv 9 Elevbok SOL 4000 Religion och liv 9 Elevbok
SOL 4000 Religion och liv 9 Elevbok
Utgivningsdatum 2013-01-15
152 Sidor
ISBN 9789127423046
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

SOL 4000 Religion och liv 9 Elevbok Digital SOL 4000 Religion och liv 9 Elevbok Digital
SOL 4000 Religion och liv 9 Elevbok Digital
Utgivningsdatum 2016-11-14
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127437432
Onlineprodukt
SOL 4000 Religion och liv 9 Lärarhandledning Webb SOL 4000 Religion och liv 9 Lärarhandledning Webb
SOL 4000 Religion och liv 9 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2013-08-14
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127423176
Onlineprodukt
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

SOL 4000 Religion och liv 9

Om SOL 4000 Religion och liv åk 9

Religion och liv 9 handlar om de andra världsreligionerna (utom judendomen som ligger i 7:ans bok), och här får eleverna återigen möta ungdomarna från Religion och liv 7

Nians bok avslutas med kapitlet Fri att tänka själv. Här beskrivs bl a sambandet mellan samhälle och religion, från faraonernas tid fram till den arabiska våren. Här diskuteras också religion och vetenskap och varför humanisterna hävdar att religion är en privatsak. 

Lärarhandledning

Lärarhandledningen beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningen består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan.

Digitalt

SOL 4000 Religion och liv finns som digitalbok och som extramaterial till tryckt bok, som innehåller:
* Quiz
* Bildspel
* Interaktiva bilder
* Ord- och begreppsträning

Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.

Fokusböckerna – arbeta på två språkliga nivåer

Med SOL 4000 Religion och liv och SOL 4000 Religion och liv Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.