Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

SOL 4000 Religion och liv åk 7

SOL 4000 Religion och liv följer kursplanen för Lgr 11. Det innebär bland annat att de historiska bakgrunderna, de centrala tankegångarna och urkunderna inom kristendomen och de andra världsreligionerna lyfts fram. Även etiken får stort utrymme. Under rubriken Att fundera över, som återkommer i alla elevböcker, får eleverna ta ställning till olika etiska dilemman.  

Läs mer...
SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok
SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok
Statsbidrag Läromedel

SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok

Utkom 21 januari 2011

ISBN
9789127419445
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok Digitalbok SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok Digitalbok
SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok Digitalbok
Onlineprodukt

SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok Digitalbok

Utkom 28 augusti 2015

ISBN
9789127439665
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL 4000 Religion och liv 7 Lärarhandledning Webb SOL 4000 Religion och liv 7 Lärarhandledning Webb
SOL 4000 Religion och liv 7 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

SOL 4000 Religion och liv 7 Lärarhandledning Webb

Utkom 1 augusti 2011

ISBN
9789127430204
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om SOL 4000 Religion och liv åk 7

Religion och liv 7 inleds med kapitlet Hur ska jag leva mitt liv? Där får eleven möta ungdomar från olika delar av världen och läsa om deras syn på livsfrågor. Att veta vem man är och var man kommer ifrån är viktigt för att kunna skapa en identitet.  

Inledningskapitlet följs av två mer historiska kapitel och ett om Bibeln, boken som förändrat världen. Boken avslutas med ett kapitel om judendomen.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningen består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan.

Digitalt

SOL 4000 Religion och liv finns som digitalbok och som extramaterial till tryckt bok, som innehåller:

* Quiz
* Bildspel
* Interaktiva bilder
* Ord- och begreppsträning

Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.

Fokusböckerna – arbeta på två språkliga nivåer

Med SOL 4000 Religion och liv och SOL 4000 Religion och liv Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.

Religion och liv 7 inleds med kapitlet Hur ska jag leva mitt liv? Där får eleven möta ungdomar från olika delar av världen och läsa om deras syn på livsfrågor. Att veta vem man är och var man kommer ifrån är viktigt för att kunna skapa en identitet.  

Inledningskapitlet följs av två mer historiska kapitel och ett om Bibeln, boken som förändrat världen. Boken avslutas med ett kapitel om judendomen.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningen består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan.

Digitalt

SOL 4000 Religion och liv finns som digitalbok och som extramaterial till tryckt bok, som innehåller:

* Quiz
* Bildspel
* Interaktiva bilder
* Ord- och begreppsträning

Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.

Fokusböckerna – arbeta på två språkliga nivåer

Med SOL 4000 Religion och liv och SOL 4000 Religion och liv Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.

Nyhet! Se även den omarbetade upplagan:

SOL NOVA Religion

Finns nu även som Bok + Digital!

I SOL NOVA Religion presenteras de centrala tankarna i olika religioner runt om i världen. Olika trosinriktningar, och skillnader mellan och inom dessa, introduceras på ett samstämmigt sätt för att lättare kunna göra jämförelser. Läromedlet ska bidra till en ökad förståelse för religionens och andra livsåskådningars betydelse för människor i Sverige men också på andra platser runtom i världen.

Läs mer