SOL 4000 Religion och liv åk 7

Digital lärresurs Religionskunskap
7-9

SOL 4000 Religion och liv följer kursplanen för Lgr 11. Det innebär bland annat att de historiska bakgrunderna, de centrala tankegångarna och urkunderna inom kristendomen och de andra världsreligionerna lyfts fram. Även etiken får stort utrymme. Under rubriken Att fundera över, som återkommer i alla elevböcker, får eleverna ta ställning till olika etiska dilemman. 


Tryckta läromedel

SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok
SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok
Utgivningsdatum 2011-01-21
144 Sidor
ISBN 9789127419445
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok Digital SOL 4000 Religion och liv 7 Elevbok Digital
Utgivningsdatum 2015-08-12
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127437272
Onlineprodukt
SOL 4000 Religion och liv 7 Lärarhandledning Webb SOL 4000 Religion och liv 7 Lärarhandledning Webb
SOL 4000 Religion och liv 7 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2011-08-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127409576
Onlineprodukt
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

SOL 4000 Religion och liv 7

Om SOL 4000 Religion och liv åk 7

Religion och liv 7 inleds med kapitlet Hur ska jag leva mitt liv? Där får eleven möta ungdomar från olika delar av världen och läsa om deras syn på livsfrågor. Att veta vem man är och var man kommer ifrån är viktigt för att kunna skapa en identitet. 

Inledningskapitlet följs av två mer historiska kapitel och ett om Bibeln, boken som förändrat världen. Boken avslutas med ett kapitel om judendomen.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningen består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan.

Digitalt

SOL 4000 Religion och liv finns som digitalbok och som extramaterial till tryckt bok, som innehåller:

* Quiz
* Bildspel
* Interaktiva bilder
* Ord- och begreppsträning

Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.

Fokusböckerna – arbeta på två språkliga nivåer

Med SOL 4000 Religion och liv och SOL 4000 Religion och liv Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.