SOL 4000 Levande historia Stadiebok

SOL 4000 Levande Historia 7-9 Stadiebok är anpassad till Lgr 11 och samlar alla elevböcker i en och samma bok.

Läs mer...
SOL 4000 Levande historia Stadiebok 7-9 SOL 4000 Levande historia Stadiebok 7-9
SOL 4000 Levande historia Stadiebok 7-9

7-9

Utkom 20 mars 2013

Isbn
9789127429970
Typ
Häftad
Sidantal
444
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Levande Historia Stadiebok

Stadieboken innehåller 26 kapitel. De beskriver hur människor levt och verkat genom århundradena och hur de har påverkats av revolutioner, uppfinningar och krig. Varje kapitel inleds med den Röda tråden, som snabbt sätter in händelser och personer i ett större sammanhang.

Texterna är uppdelade i två nivåer och boken innehåller flera uppslag med frågor på tre nivåer.