SOL 4000 Levande historia Stadiebok

SOL 4000 Levande Historia 7-9 Stadiebok är anpassad till Lgr 11 och samlar alla elevböcker i en och samma bok.

Tryckta läromedel

SOL 4000 Levande historia Stadiebok 7-9
Häftad 444 sidor. 2013-03-20. ISBN 9789127429970
429 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Levande Historia Stadiebok

Stadieboken innehåller 26 kapitel. De beskriver hur människor levt och verkat genom århundradena och hur de har påverkats av revolutioner, uppfinningar och krig. Varje kapitel inleds med den Röda tråden, som snabbt sätter in händelser och personer i ett större sammanhang.

Texterna är uppdelade i två nivåer och boken innehåller flera uppslag med frågor på tre nivåer.