SOL 4000 Levande historia åk 7

SOL 4000 Levande historia är anpassad till Lgr 11. Den beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden. 

Tryckta läromedel

SOL 4000 Levande historia 7 Elevbok
Häftad 144 sidor. 2011-01-18. ISBN 9789127408715
145 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

SOL 4000 Levande historia 7 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 150 sidor. 2011-08-31. ISBN 9789127409569
1010 kr
Köp direkt via din återförsäljare
SOL 4000 Levande historia 7 Elevbok Digital
Onlineprodukt 144 sidor. 2015-08-12. ISBN 9789127437265
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

SOL 4000 Levande historia 7

Om SOL 4000 Levande historia åk 7

Levande historia 7 börjar med de första människorna och slutar med arabernas enande och expansion. Där emellan beskrivs hur människan går från att ha varit samlare och jägare till att bli bonde, de första städerna och de stora civilisationernas framväxt.

Varje kapitel inleds med den Röda tråden, som snabbt hjälper eleven att sätta in händelser och personer i ett större sammanhang.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningen består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan.

Digitalt

SOL 4000 Levande historia finns som digitalbok och som extramaterial till tryckt bok, som innehåller:

* Quiz
* Bildspel
* Interaktiva bilder
* Ord- och begreppsträning

Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.

Fokusböckerna – arbeta på två språkliga nivåer

Med SOL 4000 Levande historia och SOL 4000 Levande historia Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.