Religionskunskap/Alm

Religionskunskap
GY VUX

Läromedlet presenterar världens stora religioner och livsåskådningar, och både likheter och skillnader belyses. Den innehåller ett rikt arbetsmaterial om etik och moral.

Tryckta läromedel

Alm Religionskunskap för gy Kurs 1, tredje upplagan Alm Religionskunskap för gy Kurs 1, tredje upplagan
Alm Religionskunskap för gy Kurs 1, tredje upplagan
Utgiven: 2009-02-12
192 Sidor
ISBN 9789127415485
Häftad
269 kr

Om Religionskunskap

Är feminismen en livsåskådning? Finns det någon skillnad mellan kristna och humanistiska värderingar? Och hur sekulariserat är Sverige egentligen?

I den här läroboken hittar eleverna fakta om ett antal viktiga religiösa och sekulära livsåskådningar. De får också diskutera moralfrågor och studera vad man inom olika livsåskådningar anser om dem.

Detta är den tredje utgåvan av Lars- Göran Alms lärobok för gymnasiets inledande kurs i religionskunskap. Mycket i den är välbekant för dem som använt boken tidigare. Men i en avdelning, Människan eller gud?, är texten till stor del nyskriven.

Avsnittet om sekulära livsåskådningar har aktualiserats och kortats ner. Feminismen och ekologismen har lagts till, marxismen och naturalismen har tagits bort. Dessutom finns ett helt nyskrivet avsnitt om religionens ökande roll i samhälle och (världs) politik. Hela boken har setts över, bland annat med utgångspunkt i synpunkter från lärare och granskare.